Impacte ambiental del Centre Direccional

Aquest és un resum dels impactes ambientals inclosos en el document oficial del planejament urbanístic - 2004

Aquest resum està basat en l’”Estudi d’Impacte Ambiental” que forma part del document, oficial i públic, anomenat “Modificació del pla parcial del Centre Direccional”, elaborat per l’administració l’any 2004.

Aquest document descriu 48 impactes ambientals. Alguns d’ells estan catalogats com a SEVERS i/o IRREVERSIBLES, i es reconeix que ho seran malgrat s’apliquin les mesures pal·liatives recomanades en el propi document. Veieu-ne alguns exemples:

Conclusió L’Associació Cerdanyola Via Verda considera que pretendre “urbanitzar de forma sostenible” a la Plana del Castell és, com a mínim, una incongruència intel·lectual (sinó una fal·làcia). L’Associació considera que si l’Ajuntament i la Generalitat volen aplicar criteris de sostenibilitat a la Plana del Castell les accions a emprendre són evitar el pla urbanístic previst, protegir jurídicament l’espai agrícola, sanejar els abocador que hi ha i evitar-ne de nous, regular les activitats econòmiques de la zona, recuperar la salut de les rieres i difondre els valors d’aquest espai. L’Associació considera que l’edificació sostenible pot tenir lloc en els espais disponibles dins la trama urbana actual i aplicant-la a la rehabilitació d’edificis.

2006

http://www.viaverda.org


[Associació Cerdanyola Via Verda] [El centre direccional]