Moció per al NO AL TÚNEL D'HORTA a Cerdanyola
El 29 de juny de 2000, a la tarda, i amb la presència de nombrós públic que manifestava amb pancartes la seva oposició al túnel, el grup municipal d'IC-V de l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha presentat una moció "sobre la supressió de la reserva viària del túnel d'Horta i de l'aposta pel transport públic".  La proposta volia que el Ple de l'Ajuntament es posicionés clarament en contra de la construcció del túnel i que s'instés al Govern de la Generalitat de Catalunya a abandonar el projecte i a fer efectives inversions decidides per la millora del transport públic en l'àmbit metropolità.
        Tot i les explicacions d'Antoni Morral (portaveu d'IC-V) sobre les conseqüències que suposaria la construcció i ús d'aquesta infrastructura: incentivació de l'utilització del transport privat, augment del col.lapse circulatori a la ciutat de Barcelona, augment de la contaminació (acústica, atmosfèrica i lumínica), important impacte sobre els ecosistemes de la serra de Collserola ..., la resta de grups municipals (PSC-CpC, CiU i PP) han votat en contra de la moció. Diuen que, ara per ara, no és urgent tractar aquest tema i que volen esperar els estudis que en farà una comissió del Parlament.
        Sembla ser que ni la important presència de ciutadans que aposten per millorar la qualitat de vida de la població de les dues bandes de la serra i per viure en un entorn sostenible, no els fa adonar-se'n del que ens estem jugant amb aquest nefast projecte.
        Esperant que no triguin gaire en informar-se, des d'Ecologistes en Acció de Catalunya seguim pensant que:
 
PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE: NO AL TÚNEL D'HORTA!
29 de juny del 2000
 
Ecologistes en Acció de Catalunya


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Túnel d'Horta]