Textos del que es va aprovar al parlament, cedits per ERC-Sant Cugat, sobre Collserola i la Via Verda


Barcelona, 24 d'abril de 2002

El Parlament aprova modificar el Pla Territorial metropolità per protegir la Via Verda entre Collserola i Sant Llorenç de Munt

La Generalitat haurà de garantir que el Centre Direccional entre Sant Cugat i Cerdanyola tingui una component bàsica d'usos públics

El Parlament ha acordat, a proposta d'ERC, incorporar en el Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona els criteris de protecció de la Via Verda. Aquests defineixen, per primera vegada, el sistema de corredors entre les carenes litoral i prelitoral i l'estructura dels espais que separen el conjunt dels sistemes urbans de Barcelona i el Vallès Oriental.

La Comissió de Política Territorial ha acordat també incloure en el Pla Territorial Metropolità la definició de les accions que han de servir per potenciar la vocació econòmica del Vallès, sobretot a l'entorn del Centre Direccional entre Cerdanyola i Sant Cugat, per impulsar el futur parc científic de la UAB, especialment a partir de l'ampliació de la Universitat i de la instal·lació del sincotró.

El tercer punt aprovat, fruit d'una transacció entre ERC, CiU i PSC, consisteix en què la Generalitat garanteixi immediatament una component decisiva d'usos públics i especialment dels de caràcter científic i acadèmic. Es tracta que el Pla Parcial i la modificació del PGM en curs garanteixi, a banda de zones verdes i rials, una reserva d'almenys el 65% de sòl aprofitable per a usos públics, al marge de la promoció de sòl residencial i algun ús industrial.

Ridao ha valorat aquest acord com a "decisiu perquè es protegeixi un àmbit, el Centre Direccional, fonamental per a la protecció de la Via Verda".

Per Ridao, "la voluntat del Pla General Metropolità que qualifica l'àmbit delimitat entre Sant Llorenç de munt i Collserola com a "Centre Direccional" era fer de la zona un punt neuràlgic amb la instal·lació de fires internacionals o diverses seus de l'Administració". Actualment, la modificació en curs del PGM preveia el desenvolupament de zona residencial i industrial.

Segons el diputat d'ERC, "només la gestió immobiliària presidia l'actual projecte, situació que si bé seria legítima en cas de propietat i promoció privada, no ho és en una àrea de sòl públic amb qualificació de Centre Direccional i on es concentren opcions estratègiques de cara a millorar el desenvolupament econòmic del país". "El perill actual es trobava", per Ridao, "en què les opcions immobiliàries anul·lin el que hauria de ser una estratègia metropolitana emplaçada al Vallès, orientada al desenvolupament i a la presència internacional de Catalunya en la nova economia".


Barcelona, 24 d'abril de 2002

El Parlament acorda, a proposta d'ERC, que la Generalitat estudiï la modificació de l'actual Pla especial de Collserola.

El diputat d'ERC Joan Ridao creu que l'acord és "un pas previ de la inevitable decisió de modificar l'actual Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural de Collserola".

La Comissió de Política Territorial del Parlament ha acordat per unanimitat, a proposta d'ERC, que el Govern de la Generalitat faci un estudi, abans d'acabar l'any, per decidir si es modifica l'actual Pla especial de protecció natural de Collserola.

Segons Ridao, "aquest acord és el pas previ de la inevitable decisió de modificar l'actual Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural de Collserola per tal d'augmentar el seu actual nivell de protecció i preveure la inclusió de Collserola en el PEIN".

El Pla general metropolità (PGM) reconeix en Collserola uns valors com a espai forestal vinculat al destí del Parc. El Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural de Collserola (PEC) té entre els seus objectius prioritaris "la conservació dels recursos naturals, de l'equilibri ecològic i de la diversitat ecològica".

En els 25 anys de vida del PGM hi ha hagut múltiples propostes d'entitats veïnals, excursionistes i ecologistes per millorar la protecció de la serra, ja que els espais naturals i rurals de Collserola estan sotmesos a greus amenaces que fan perillar la seva conservació. Algunes de les amenaces que Ridao ha destacat són "l'aïllament, la fragmentació, la pèrdua d'espai i la contaminació, entre d'altres".


[Coordinadora Via Verda] [Legislació]