Obres d'ampliació de la carretera Cerdanyola-Sant Cugat

2007

Per tal d'ampliar la carretera que uneix Cerdanyola amb Sant Cugat, fins a 4 carrils (ara en té 2), s'està malmeten, a més de la Via Verda que nosaltres volem preservar (http://www.viaverda.org/index_centre_direccional.html), la part de Via Verda que des de l'Administració, i segons el planejament urbanístic, diuen que volen preservar com a espai natural.

Imatges:

Febrer 2007 - A - B - C


[Associació Cerdanyola Via Verda]