Pancarta 'Protegim Collserola, no al túnel d'Horta'

Comentaris sobre alguns impactes negatius del túnel d'Horta en el medi natural de Collserola

Una infrastructura viària de les característiques d'una autopista comporta una sèrie d'impactes negatius sobre el medi natural del territori on s'implanta. Encara que la gravetat d'aquests impactes depèn en part del traçat concret i de com quedi executada l'obra, sí que es poden destacar alguns impactes previsibles que poden ser més o menys importants:

En el cas concret de l'autopista del túnel d'Horta, l'obra afecta de ple Collserola, un espai natural amb unes peculiaritats que poden determinar que els efectes d'aquests impactes siguin (molt) rellevants. En aquest sentit es poden destacar 2 peculiaritats:

Considerant aquestes peculiaritats de Collserola i els impactes previsibles de l'autopista es poden fer els comentaris següents:

Finalment, cal fer una reflexió obligada que va més enllà dels comentaris de l'impacte concret de l'autopista en el medi natural. Collserola és un espai natural que té l'important valor singular de ser una illa de natura situada enmig d'una de les àrees metropolitanes més grans de tota la mediterrània tot conservant encara notables valors natural. Aquest patrimoni natural és un privilegi que està a l'abast de més de 3 milions de persones que viuen al seu entorn. L'autopista comporta una pèrdua d'animals i plantes, com s'ha anat comentant, però també una pèrdua rellevant del paisatge i de l'ús de l'espai natural per part de les persones. En definitiva, amb l'autopista es perd una part dels escenaris naturals de Collserola i dels seus actors, animals i plantes, que molts ciutadans poden conèixer i gaudir actualment.

Jordi G.

Collserola, febrer de 2001


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Túnel d'Horta] [Collserola]