FULL D'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA VIA VERDA
 
 
 

L'ENTITAT/ASSOCIACIÓ

....................................................
 

MUNICIPI............................................
 
 

S'ADHEREIX A LA PLATAFORMA VIA VERDA, AMB L'OBJECTIU D'UNIFICAR ELS ESFORÇOS DE LES ENTITATS QUE TREBALLEN LOCALMENT EN ELS MUNICIPIS DE LA VIA VERDA, PER TAL DE REIVINDICAR LA PROTECCIÓ I ORDENACIÓ DELS ESPAIS VERDS QUE ESTAN AMENAÇATS PER ACTUACIONS URBANÍSTIQUES.
 

NOM DEL/DE LA REPRESENTAT, TELÈFON DE CONTACTE

.................................... tel................
 
 

SIGNATURA DEL/DE LA REPRESENTANT
 
 
 [Coordinadora Via Verda de Cerdanyola]   [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola]