[Mostra del fulletó 
                                que anuncia

Si voleu imprimir el fulletó que anuncia l'exposició, podeu baixar-vos una imatge JPEG de 124 kB

Via Verda Sant Llorenç - Collserola

Exposicio itinerant

El projecte de mantenir un corredor natural entre els espais protegits de Sant Llorenç del Munt i Collserola es va presentar el juny del 96. La proposta va quedar batejada com a Via Verda Sant Llorenç - Collserola.

L'exposició explica, de forma gràfica, la Via Verda i detalla els seus plantejaments ecològics i culturals. Està formada per cinc plafons que tracten els següents aspectes: què és, per què?, evolució en el temps, dades estadístiques i perspectives de futur .

Del 3 al 24 de juny

Sala d'actes del Centre Excursionista de Terrassa

(Raval de Montserrat, 13)

Horari:

de les 19 a les 21 h, de dilluns a dissabte

FÒRUM TERRASSENC

PER A LA PROTECCIÓ I ORDENACIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola]   [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola]