Tríptic de l'Associació Cerdanyola Via Verda

Febrer 2003

Cara 2 del tríptic de l'Assoc. Via Verda. 2003

Cara 1 del tríptic de l'Assoc. Via Verda. 2003

Text

Què és la Via Verda Sant Llorenç - Collserola?

La Via Verda és una franja de territori situada entre el parc metropolità de Collserola i el parc natural de Sant Llorenç del Munt.

Es tracta d'un conjunt de boscos, camps i torrents que conté un ric patrimoni natural paisatgístic i històric.

Contribueix a estructurar i ordenar el creixement de les ciutats i pobles que l'envolten, generant una millor qualitat de vida per als seus habitants i garantint la necessària connexió de la serra de Collserola amb el parc de Sant Llorenç del Munt.

La protecció de la Via Verda ve rebre el recolzament institucional mitjançant mocions promogudes pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, que van aprovar-se en tots els plens dels ajuntaments implicats. A Cerdanyola va ser en el Ple de juny de 1997.

L'espai de Via Verda que correspon a Cerdanyola és un territori comprès entre el casc urbà actual i Sant Cugat del Vallès, també anomenat 'Plana del Castell'. El 60 % d'aquest territori és de propietat pública.

Quin és le projecte actual de Centre Direccional?

L'actual pla urbanístic anomenat 'Centre Direccional' preveu l'ocupació urbana de quasi tota la Via Verda en el terme municipal de Cerdanyola. Suposa la construcció de 5.095 habitatges (alguns blocs arribaran fins a 26 plantes), més de 100 ha. de sòl industrial, una central elèctrica i un dipòsit d'aigua dins de la serra de Collserola.

Només preveu un minúscul espai de 400 m, d'amplada, a tocar de Sant Cugat, com a passadís verd, que és del tot insuficient per cobrir les funcions del que anomenem la Via Verda.

La seva execució causaria un gran increment de l'ús del vehicle privat, que servirà per 'justificar' la construcció del túnel d'Horta, la ronda Sud (que en algun tram passarà per damunt de la riera de Sant Cugat) i de la via de Cornisa (que s'enfila pels turons de Collserola), i en un futur potser també el túnel Central.

Amb tot plegat veurem disminuir clarament la nostra qualitat de vida.

Quina és l'alternativa? Cerdanyola: la ciutat de la Universitat

Des de l'Associació Cerdanyola Via Verda entenem que cal posar un límit al creixement de la ciutat i en aquest sentit proposem un projecte urbanístic que preveu la major imbricació possible entre la UAB i Cerdanyola. Proposem que, a semblança amb d'altres ciutats del món, Cerdanyola i la Universitat es fonguin en una única estructura urbana.

Entenem que la Universitat tendirà cada cop més a esdevenir un parc científic en prendre relleu l'assentament de centres de recerca.

En resum, i seguint les recomanacions de l'Auditoria Ambiental encarregada pel propi Ajuntament de Cerdanyola, proposem:

  1. Evitar el desenvolupament del Centre Direccional i delimitar el creixement urbà entre la Universitat i el Parc Tecnològic.
  2. Evitar la implantació de noves carreteres i fomentar el transport públic.
  3. Recuperar les connexions biològiques entre Collserola i Sant Llorenç del Munt.

Escollir fer de Cerdanyola la ciutat de la Universitat és una bona opció per definir la ciutat del segle XXI. És una clara aposta pel progrés econòmic i per al desenvolupament sostenible. Qualitat de vida.

Altre qüestions relacionades: l'habitatge i el treball

El Centre Direccional, entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat, és un projecte urbanístic impulsat per les administracions i que convertirà en sòl pirvat un territori que avui és eminentment públic. Crearà una gran oferta d'habitatges a preu de mercat (80 %, aprox.), i només preveu la construcció aproximada d'un 20 % d'habitatges protegits (que és el mínim a què obliga la Llei). D'altre banda pensem que l'habitatge de preu protegit pot oferir-se en d'altres espais de la ciutat.

Cal tenir en compte que les empreses que s'instal·lin en aquest espai no necessàriament seran de nova creació, sinó que el més probable és que es traslladin aquí des d'altres llocs, portant també els seus treballadors (això ja va passar en crear-se el parc Tecnològic).

Associació Cerdanyola Via Verda


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional] [Collserola] [Cerdanyola, la ciutat de la Universitat]