La Diputació de Barcelona obre un camí forestal destruint espècies protegides


L'ADENC denuncia aquesta actuació a la zona d'alt interès ecològic i paisatgístic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac.
 
A l'Àrea de màxima protecció de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac, la zona d'alt interès ecològic i paisatgístic del Parc Natural, la Diputació de Barcelona està obrint una pista forestal a la carena que uneix el Turó de la Pola amb el Coll de Boix, destruint espècies protegides.
 
En aquesta carena existeix un sender excursionista, qualificat així pel mateix Pla Especial de Protecció del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac. L'actuació de la Diputació consisteix a eixamplar i canviar la traça d'aquest sender, tallant desenes d'alzines i afectant un dels hàbitats del Parc més vulnerables i fràgils, com són les codines.

L'objectiu d'aquests treballs és la reconversió d'aquest sender en una pista apta per a la circulació de vehicles.
 
Aquests singulars hàbitats de roca, les codines del Parc Natural de Sant Llorenç, acullen una de les comunitats vegetals més interessants d'aquest espai natural. Concretament, la comunitat vegetal afectada és l'Erodio-Arenarietum, on trobem espècies molt rares com la cargola (Erodium glandulosum) i l'arenària (Arenaria conimbricensis). Aquestes espècies vegetals de gran interès apareixen catalogades en el Pla Especial de la següent manera en el capítol 33.2: "D'acord amb l'Annex 3 del Decret 328/1992 d'aprovació del PEIN, són considerades en l'àmbit del Parc Natural espècies de flora protegida l'arenaria (Arenaria conimbricensis), la cargola (Erodium glandulosum) i la corona de reina (Saxifraga callosa ssp catalaunica)."
 
Així de les tres úniques espècies protegides específicament pel pla Especial, s'està destruïnt l'hàbitat i les reduïdes poblacions de dues d'elles. Tot plegat per una actuació dels mateixos gestors del Parc Natural, cosa que com a mínim resulta paradoxal a part d'inadmisible.

Cal destacar l'extrema fragilitat dels sòls de les codines. Aquesta gran fragilitat és deguda al poc gruix de la capa de sòl. Quan es destrueix el mantell vegetal que el protegeix, o bé es remou la terra, aflora la roca i s'impedeix la seva colonització pels vegetals. L'actuació feta per la diputació accelera aquests processos d'erosió i per tant produeix una pèrdua irreparable en l'hàbitat de les codines.
 
Finalment, la tala de les alzines de la carena suposa una afectació important, ja que aquestes alzines viuen en condicions molt límit i per tant el seu creixement és molt lent. La pèrdua d'aquesta cobertura forestal en determinats punts és força preocupant. L'ADENC ha denunciat aquests fets a la Direcció General de Patrimoni Natural de la Generalitat de Catalunya perquè actui de manera que es compleixi la normativa vigent de protecció de les espècies vegetals del Parc Natural i aturi els treballs duts a terme pel Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona.

Eco breus març-abril 2001

Adenc[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola]  [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola]