VIA VERDA, UNIVERSITAT I VIURE A CERDANYOLA

Anomenem VIA VERDA SANT LLORENÇ-COLLSEROLA aquells espais compresos entre els continus urbans en la línia Castellar del Vallès-Sabadell-Barberà -Badia-Cerdanyola-Collserola per un costat i per l`altre la línia Matadepera-Terrassa-les Fonts-Rubí-Sant Cugat-Collserola, on al mig trobem com un corredor poc urbanitzat i que volem preservar tant com es pugui. A Cerdanyola aquest espai és el que separa les edificacions dels nuclis urbans de Cerdanyola i Sant Cugat.

Perquè volem preservar-lo d'edificacions? Doncs perquè si aïllem el Parc de Collserola amb tot d'edificacions al voltant està demostrat que la vida natural del Parc anirà degenerant, degradant-se i a la fi s'extingiria. Això també ho podem dir del Sant Llorenç i d`altres parcs naturals.

Tal com nosaltres necessitem les xarxes viàries, la Natura, els animals i les plantes també les requereixen per a la biodiversitat, l'intercanvi, l'equilibri ecològic, etc. Pel nord de l'espai entre Cerdanyola i Sant Cugat tenim la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB). La UAB està cercant una expansió que li és pròpia, no tant per noves aules, perquè més aviat van camí de què els en sobrin, com per nous centres d`investigació i de recerca aplicada. Darrerament han trobat un nou espai a Sabadell on hi participen. Per boca dels seus representants, la vocació de la UAB es la de respectar la VIA VERDA i en lloc de fer l`ampliació cap a Sant Cugat la farien cap a Cerdanyola, seguint la riera dels Gorgs creuant l`autopista i creant un autèntic Parc Científic fins prop de l'església de Sant Martí.

Si somniem desperts ens podem imaginar un autobus urbà (encara no en tenim cap) que sortint de l'estació de Renfe Cerdanyola-Ripollet anés a buscar els voltants de l'església de Sant Martí, seguís el Parc Científic de la UAB, passés per l'estació Renfe-UAB, recorregués les Facultats docents de la UAB passant per l'estació dels trens de la Generalitat, prop de la Plaça Cívica i acabés a l'estació dels mateixos trens a la Plaça del Pi de Bellaterra. El XISC (Xarxa Interactiva SocioCultural) ja proposa vincular activitats del Fòrum 2004 entre la UAB i altres centres de Cerdanyola. Podem pensar que viurem en una ciutat "contaminada" d'estudiants, docents i investigadors i que apart del Collserola tindrem a tocar (anant a peu o amb bus) un pulmó en forma de corredor biològic verd agrícola i també una Universitat, i que tot aixó ens podría aportar un prestigi i uns centres lúdics i d'esbarjo de Natura a peu pla.

Per contra, l'alternativa és omplir l'espai Cerdanyola-Sant Cugat amb edificacions, més serveis de manteniment de carrers i vials, etc., més car, més urbà, menys natural, més contaminat (ara sense cometes) l'ambient atmosfèric amb sorolls, olors, polç urbana, etc.

Nosaltres, ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola, tenim la paraula. Per mes informació, ara ens reunim el primer i tercer dijous de cada mes a l'Ateneu de Cerdanyola, la nostra seu social.

Roger Caballé[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Cerdanyola: Ciutat de la Universitat]