Resum de la reunió de la Plataforma contra el camp de golf i l'alcaldessa de Cerdanyola

El dia 31.10.2001 la Plataforma contra el camp de golf de Cerdanyola ens vam reunir amb l'alcaldessa, senyora Cristina Real i Masdeu, i Juan Emilio Romero, regidor d'Esports per parlar del projecte de camp de golf a Collserola.

Com a membres de la Plataforma hi vam assistir les entitats següents: Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC), Cerdanyola Viva i Coordinadora Via Verda.

A continuació exposarem un resumen d'allò que ambdues parts vam manifestar (no és literal):

Alcaldessa: em pregunto que si hi pot haver una solució intermitja, si hi ha alguna alternativa real, ja que és un terreny privat i el seu propietari té dret a fer-hi un camp de golf.

Plataforma: pensem fer una xerrada col·loqui, un fòrum, per explicar el projecte de camp de golf.

Alcaldessa: estem enviant cartes als ciutadans de Cerdanyola en què s'expliqui les raons perquè cal fer un camp de golf a la zona de can Codina-can Canaletes i perquè és la millor alternativa d'usos per a aquests terrenys. Un cop la gent hagi rebut la carta veurem què passa, si la gent contesta. Encara estem en un procés prematur. Si no volem un cap de golf, què hi podem fer? Una granja seria un desastre, i els veïns de Canaletes es queixarien.

El vial de Cornissa el vam eliminar, en un Ple del que no recordo la data.

L'Ajuntament no és promotor del camp de golf.

El camp de golf respecte el medi ambient.

L'aigua no serà cap problema, tot i que esperem el vistiplau del Consorci de Collserola i de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Plataforma: el camp de golf suposarà el malbaratament de l'aigua, ja que aquesta ara per ara va i forma part del riu Besòs i hi arribaran contaminants de pesticides.

No podem comparar el projecte d'ara amb el d'abans; l'espai i la qualificació dels terrenys són els mateixos que abans.

Plataforma i alcaldessa: esperem les decisions dels tècnics al respecte.

Regidor d'Esports: la zona de grin és l'única que requerirà d'atenció específica. No sé quina superfície té un grin. La resta serà zona de passeig, però tampoc sé exactament amb quina mena de sòl. Hi haurà valles amb passadissos per als animals.

Alcaldessa: no posaran valles ni gespa per tot arreu.

L'Ajuntament no pot dir que no vol un camp de golf.

Hi ha haurà més arbres que ara.

Plataforma: no tenen perquè haver-hi més arbres que ara. Cal que hi hagi el arbres que hi ha d'haver, ni més ni menys.

Perquè l'Ajuntament no presenta alternatives al camp de golf?

Alcaldessa: no han trobat alternatives bones al camp de golf. Cal parlar amb els tècnics per saber si és bo o dolent posar un camp de golf a Collserola.

El golf serà públic, és a dir, amb preus públics. El camp de golf s'assemblarà al de Rubí i no al del Prat.

En resum, les alternatives per a usos dels terrenys de can Codina-can Canaletes són les següents: Un camp de golf. Una altra cosa.

No fer-hi res no es pot fer.

Plataforma: volem que quedi clar que el govern de l'Ajuntament no ha d'identificar la Plataforma contra el camp de golf amb cap partit polític.

Regidor d'Esports: el camp de golf és el mal menor per a Cerdanyola.

Plataforma: així doncs, hem d'esperar a veure què opina l'Ajuntament sobre el projecte de camp de golf.

Al final van entrar el mitjans de comunicació de Cerdanyola.


[Coordinadora Via Verda] [Camps de golfos]