Sra. Cristina Real Masdeu

Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès

Senyora,

En resposta a la carta que m'heu enviat sobre la construcció d'un camp de golf, i que em consta que esteu enviant a tota la població de Cerdanyola, pagades amb els diners de tots i totes, us voldria fer a mans unes consideracions que permetin fer-vos una opinió pròpia del tema, sorgida d'una informació contrastada i estudiada.

Per començar, és demagògia dir que als terrenys de can Codina i can Canaletes s'hi puguin fer una presó, escorxadors, discoteques, plantes de reciclatge ni res per l'estil.

Quan es parla de què "un camp de golf pot mantenir el sistema ecològic" es demostra el desconeixement dels temes mediambientals. Un camp de golf a Canaletes (clima mediterrani) seria una agressió gravíssima a Collserola, a la cadena tròfica, al sòl i al subsòl com ja han publicat personalitats acreditades científicament i una despesa d'aigua aberrant. Ningú amb prestigi acadèmic defensa que un camp de golf és sostenible en un clima mediterrani com el nostre. El camp de golf suposaria l'eliminació d'uns terrenys que fan de barrera ecològica entre la zona urbana de Cerdanyola i el parc de Collserola (inclòs dins del Pla d'espais d'interès natural - PEIN) on una part important de la fauna busca aliment i refugi.

D'altra banda, i segons l'avantprojecte, el drenatge de les aigües de reg seguirà el curs natural. Això suposa que aquesta aigua carregada de fertilitzants i pesticides anirà a parar a la riera Major. A la riera, la càrrega de nutrients per fertilitzants provocarà una eutrofització permanent que originarà un creixement massiu d'algues les quals, en poques setmanes, esgotaran l'oxigen de l'aigua i causaran la mort de la resta d'éssers vius de la llera. Paral·lelament s'acumularan llots fètids al fons de la riera amb les consegüents emanacions de pudors. Finalment els pesticides s'aplicaran a tota l'extensió del camp de golf! Aquesta pot ser una font important de contaminació residual (per contaminació de la poca fauna que pugui accedir al camp de golf) i que anirà a acumular-se a la cadena tròfica de Collserola. Depenent de la forma d'aplicació, els pesticides també poden influir en la salut de les persones.

En termes mediambientals, la instal·lació d'un camp de golf en una zona de clima mediterrani suposa mantenir una guerra continuada contra els processos ecològics naturals. Per això, el terme de "camp de golf ecològic" no té cap significat en el cas de Cerdanyola. Actualment, com ja deu saber i per raons òbvies mediambientals, només hi ha i hi pot haver camps de golf ecològics a països del nord.

L'ús abusiu d'aigua, tot i que es depuri aigua d'un col·lector provinent de Sant Cugat, no garanteix res, ja que, primer de tot, no sabeu l'aigua que porta aquest col·lector i podria no ser suficient. Llavors hi hauria el perill que passi com amb la majoria de camps de golf catalans: que s'acabin buidant les capes freàtiques i les rieres més properes. A més el projecte preveu una despesa d'aigua anual de 200.000 m3 (tant com 10.000 cerdanyolencs/ques) que fàcilment podria pujar fins a 300.000 m3 si calculem que la gespa necessita de mitjana 7 litres per m2/dia. Però totes aquestes argumentacions sobren si mirem una mica enllà i veiem els projectes faraònics que ens han de portar aigua de l'Ebre o de la Roina (França). En què quedem, ens falta aigua o ens en sobra?

Ens trobarem amb una catifa artificialment verda, olorarem i tocarem un pàrquing de 4.500 m2, una depuradora de 5.835 m2, unes tanques de 2 m que "protegiran" els jugadors de l'exterior, una tala que "conservarà les zones d'arbrat més significatives", una carretera darrere de la riera Major, un vial ràpid i d'alta capacitat, etc.

Per què l'Ajuntament defensa tant un projecte privat? Per què l'Ajuntament ha de ser el promotor d'una activitat privada? Crec que hauríeu de dedicar aquests esforços a buscar una alternativa no agressiva per Collserola. Entre tots vosaltres l'esteu malmetent a base d'agredir-la una vegada darrera l'altre. De mica en mica, o potser no tan a poc a poc, aconseguireu transformar-la en una mena de muntanya de Montjuïc.

Espero que aquestes consideracions us facin replantejar el vostre punt de vista d'un projecte tan aberrant, com podria ser un mar artificial a la Meseta, i que em contesteu les preguntes que us he formulat.

Atentament,  

Nom:

Doc. d'id:

Adreça:

Cerdanyola del Vallès, de de 2001