Reflexions després d'un Ple

El passat dimarts 7 de novembre 2000 vaig assistir al Ple extraordinari on es debatí la possible urbanització dels terrenys, fins ara mes o menys naturals compresos entre el cementiri i Sant Cugat.

Com a excusa per acabar amb aquest patrimoni natural, s'ens diu que volen construir habitatges (alguns pel jovent de Cerdanyola) i també que volen ampliar el Parc Tecnològic. I dic excusa perque segueixen parlant del Centre Direccional, quan l'únic Centre Direccional real es la Universitat i evidentment la UAB en queda exclosa. Quan l'alcaldessa digué que la Universitat salta la barrera de l'autopista i que també hi participa es refereix a que desde 1995 existeix sobre el paper el projecte de l'Institut de Medi Ambient on entre d'altres te part destacada la UAB i es faria a tocar del cementiri; i res més.

La sorpresa del Ple va ser comprovar que tots els partits allí presents eren partidaris del que s'anomena desenvolupament del Centre Direccional. A qui beneficia? Perquè els habitatges seran per qui els pugui pagar, de Cerdanyola o de Valladolid . Si l'Ajuntament està en condicions d'imposar els seus veïns com a únics aspirants és que te poder per a moltes altres coses. I no diguem quant als llocs de treball d'avançada tecnologia (veieu les empreses del Parc Tecnològic a www.ptv.es) que seran per a qui pugui accedir-hi si és que l'empresa no ve ja d'un altre municipi i ja porta la gent.

Els que sí en sortirien beneficiats, sens dubte, serien els propietaris del terrenys, les immobiliaries grans, les empreses constructores grans, la Banca (aquesta sempre és gran), les empreses grans d'infraestructures i indirectament els fabricants de cotxes i de combustibles (també son grans), perquè per aquests 8-10.000 nous residents i per la nova gent obligada a desplaçar-se al treball be caldrà fer un nou i bon vial, via ràpida, autovia o autopista.......... no sera pas el túnel d'Horta?..Oi que sí?

Resulta, doncs, que el 13 de juny de 1999 votàrem, sense saber-ho, uns propietaris de terrenys i altres persones interessades a fer negocis a compte del nostre patrimoni natural (com en el cas del Centre d'Oci). Nosaltres sols coneixem els qui els hi arreglen els papers (l'Ajuntament).

Sra. alcaldessa: diguins qui son totes aquestes persones, era la meva pregunta al Ple del dia 7 i que va quedar sense resposta.
 

Roger Caballé
Ciutadà de Cerdanyola

Article publicat al Tot Cerdanyola - 23.11.2000[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Centre direccional]