Sobre el protocol de Kyoto

http://www.vilaweb.com/www/noticia?p_idcmp=960108

Dimecres 16.02.2005

Entra en vigor el Protocol de Kyoto, el pacte mundial per a reduir l'escalfament de la Terra

L'han ratificat 141 països, però no els Estats Units

Avui entra en vigor el Protocol de Kyoto http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/2830.php , el tractat internacional http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/background/items/1351.php per a limitar les emissions de diòxid de carboni (CO2) i provar de reduir l'escalfament del planeta http://www.ecologistesenaccio.org/temes/clima/clima.htm , que avança implacablement (es fonen les glaceres, puja el nivell de mar i la temperatura...). El tractat, redactat el 1997, pot entrar ara en vigor perquè Rússia va ratificar-lo el novembre passat. Segons el protocol de Kyoto, l'any 2012 les emissions de gasos del món industrialitzat s’haurien d'haver reduït un 5,2% respecte de les de l'any 1990. Ara, cada país té uns límits particulars: n’hi ha que poden augmentar-les (l'estat espanyol, un 15%) i n’hi ha que les han de reduir. El propòsit és de frenar l'escalfament actual http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/inici.jsp de la Terra, que podria tenir efectes catastròfics http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000949785 per a totes les espècies. Com a exemples pròxims, els científics prediuen que l'any 2050 podrien haver desaparegut els deltes de l'Ebre i del Llobregat. Des del començament de l'era industrial, la temperatura mitjana de la superfície del planeta ha pujat més de 0,7 graus (cosa que es considera excessiva) per causa de l'activitat humana. Tot amb tot, els Estats Units i Austràlia s’han negat a ratificar el tractat al·legant que alentiria el creixement econòmic. Tampoc Andorra no l’ha ratificat, ni han hagut de subscriure’l països en vies de desenvolupament com la Xina i l’Índia que, en aquell moment, hom no va invitar.

Ara cada govern ha de dissenyar estratègies per a reduir les emissions (potenciar energies renovables, augmentar l'efectivitat del consum energètic...), però, de moment, la majoria de països són ben lluny dels objectius de Kyoto, que molts científics consideren insuficients.


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]