Proposta d'actuació per a l'Ajuntament de Cerdanyola

Campanya per reduir la contaminació lumínica i per a l'estalvi energètic en l'enllumenat de Cerdanyola del Vallès.

L'Associació Cerdanyola Via Verda de Cerdanyola del Vallès, com a entitat ecologista de Cerdanyola, i amb el suport del col·lectiu Celfosc proposa que el consistori prengui consciència de què és la contaminació lumínica i actui per minimitzar-la. Adjuntem una presentació sobre què és la CL i les seves repercusions en diferents àmbits, en especial a l'estalvi energètic i al medi ambient. Vist que els beneficis són innegables (fins i tot a nivell econòmic) proposem el següent pla de treball:

 

Preliminars.

Les despeses fixes que generen els serveis bàsics com l'enllumenat suposen una part molt important dels pressupostos municipals que hipotequen les inversions i el creixement de les ciutats. La present proposta combina una actuació sostenible per tal de millorar el servei, respectar el medi ambient i reduir les despeses en il·luminació.

Objectius.

Forma de treball.

L'Associació Cerdanyola Via Verda, amb l'asessorament del col·lectiu Celfosc, planteja aquesta proposta de treball on es comproment a donar l'assessorament tècnic i mediambiental necessari per dur-la a terme. Proposem el següent pla de treball:

De forma prèvia a tots els treballs caldria tenir una trobada informativa amb els regidors i tècnics municipals relacionats amb la il·luminació nocturna i l'urbanisme. La trobada podria incloure una breu passejada nocturna on podriem exemplificar les nostres explicacions. Aquesta presentació ens permetrà també evitar que mentres no es consolidi la campanya es facin actuacions municipals incorrectes que després caldria corregir.

En primer lloc hem de conèixer sobre quin terreny hem d'incidir amb dades quantitatives:

Paralelament caldria fer proves pilot per avaluar la possible reducció de la CL, la millora en el servei i l'estalvi energètic que suposa. Aquestes intervencions preliminars podrien ser en:

Fets els dos passos anteriors caldria elaborar els passos següents:

Finalment caldria executar les inversions de forma que es pugui avaluar els resultat en els àmbits següents:

Ordenances municipals i Agenda 21.

Paralelament caldria que s'incorporessin els criteris contra la CL en les ordenances municipals i reglaments interns per tal que les noves infraestructures ja es facin de forma respectuosa amb el medi ambient (d'acord amb la llei del Parlament de Catalunya). Seria interessant també tenir en compte aquests criteris per a l'auditoria ambiental de Cerdanyola i per al Projecte de Ciutat així com en la renovació i ampliació dels enllumenats públics.

Divulgació social.

Independentment caldria fer difusió del què és la Contaminació Lumínica entre una població que desconeix el problema. És fàcil ressaltar l'avantatge econòmic que suposa l'estalvi energètic que en definitiva és un estalvi per a tothom.

Últimes consideracions.

Aquesta intervenció a nivell municipal pot servir per portar aquestes reivindicacions als àmbits supramunicipals on es puguin aplicar de forma eficient i pràctica com el Patronat de Collserola , la Diputació de Barcelona i les associacions de municipis catalanes.

Per tot això quedem a la vostra disposició i esperem que, ben aviat, estiguem treballant en benefici de tots.

Associació Cerdanyola Via Verda

Col·lectiu Celfosc


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Cel Fosc]