Presentació del Pla de gestió dels espais agroforestals del Campus de la UAB

El dimecres 3 de juliol de 2002 es va fer l'acte públic de presentació del Pla de gestió dels espais agroforestals del Campus de la UAB, a la sala de Juntes de l'Obra Social de la Caixa de Catalunya (Edifici de la Pedrera, C/ Provença 261, Barcelona).

L'acte va ser presidit pel senyor Antoni Serra Ramoneda, president de Caixa de Catalunya. Hi van intervenir el senyor Jordi Sargatal, director de la Fundació Territori i Paisatge i el doctor Ferran Rodà, director del CREAF, que va presentar el Pla de gestió.

La cloenda de l'acte va anar a càrrec del senyor Lluís Ferrer, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'objectiu del Pla de gestió dels espais agroforestals del Campus de la UAB és coordinar i potenciar totes les activitats que es duguin a terme en els espais no edificats del Campus que s'extenen en forma de mosaic que alterna zones de conreus, boscos i espais enjardinats sobre un total de 183 ha que representen el 69% de la superfície del Campus.

Principals línies d'acció del Pla de Gestió (110 KB)

Resum de la presentació del Pla de gestió dels espais agroforestals del campus de la UAB

El passat 3 de juliol de 2002 a la sala de Juntes de l'obra Social de la Caixa de Catalunya (la Pedrera) a Barcelona va tenir lloc la presentació del Pla de gestió dels espais agroforestals del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Aquest pla de gestió dels espais agroforestals del Campus de la UAB va ser presentat a la Junta de Govern de l'Autònoma el 25 d'octubre del 2001 i el 18 de desembre del mateix any, es va presentar davant el Claustre de Veterinària.

La Fundació Territori i Paisatge (FTP), va explicar quines són les pautes que segueixen i alhora com gestionar i millorar el territori.

Actualment els projectes que estan duent a terme a Catalunya són en relació amb les platges del Maresme, Gallecs (Mollet del Vallès) i recentment els terrenys de la UAB. La seva feina la fan a través d'uns manuals de plans de gestió. Es fa una anàlisi, es marquen uns objectius i se segueixen unes línies estratègiques.

Després que la FTP expliqués com porta a terme aquest Pla de gestió, el professor de la UAB, Ferran Rodà, del Cercle de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), va fer un petit resum de la trajectòria que ha seguit aquest territori des de l'any 1967 en què hi havia conreus de secà, rieres i masies, i en el que s'ha anat convertint i transformant al llarg d'aquests anys amb la Universitat existent. A partir d'aquí va explicar la importància de conservar i restaurar els valors naturals i culturals de la zona, respectar els ecosistemes i mirar que hi pugui haver una conectivitat entre els parcs perquè els diferents organismes (fauna i flora) puguin anar d'un lloc a l'altre. Per tot això es van marcar 16 objectius principals, que entre d'altres són:

Conservar i millorar els espais oberts, molt importants per a la alimentació de la fauna que viu al bosc.

Es va recalcar la importància de conservació de la zona de can Domènec lligat a la futura Via Verda (Sant Llorenç-Collserola)i que la opinió de la Universitat és molt important sobre els projectes i pressions de construcció que hi pugui haver fora del campus per poder dur a terme o no, d'una manera satisfactòria, tota aquesta conectivitat i conservacionisme de la fauna i flora.

Margarita T. P.

(Associació Cerdanyola Via Verda)


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional] [Via Verda Sant Llorenç-Collserola]