Parc d'oci, mobilitat i model urbanístic

El passat 26 de juny de 2000 l'Ajuntament de Cerdanyola va informar de la futura creació d'un Parc d`oci a cavall entre els termes de Cerdanyola i Sant Cugat, a prop de Catalana-Occidente. On ara hi ha verd s'asfaltarà i es construiran uns edificis per a un gran gimnàs col·lectiu, molts cinemes, restaurants, etc. Com que això queda lluny del nostre nucli urbà, el regidor senyor Vinyals ens digué que ja ens faran els vials necessaris per anar-hi, en cotxe, és clar.

Un cop més restem obligats a desplaçar-nos en cotxe. En aquests casos es diu que creen llocs de treball per a Cerdanyola quan en realitat seran per als qui guanyin l`opció, que poden ser de qualsevol lloc (cal anar en cotxe). Ens diuen també que serà un lloc d'oci per a nosaltres. És que potser els nombrosos macrocentres que ja tenim estan pensats per a la gent del municipi on estan ubicats? Qui s'ho creu tot això? En realitat es tracta de la iniciativa d'una empresa gran que ha ideat una forma de negoci i l'Ajuntament simplement en gestionarà els interessos (els arregla els papers).

En realitat es tracta del model de desenvolupament territorial basat en el cotxe, on totes les activitats i funcions urbanes es disposen en funció de l'accés amb aquest mitjà de transport i, per tant, les persones que no poden disposar de forma continuada de cotxe veuran altament reduïdes les seves oportunitats d`accés.

Una concepció socioterritorial més "socialista" faria que l'escala territorial d`actuació fos la mes propera possible a "tots" els nostres veïns. És el que s`anomena accessibilitat física, social i econòmica. És a dir, l`accessibilitat pot ser una mesura per qualificar l`eficàcia dels transports respecte a la possibilitat de modificar la vida quotidiana de la població i de permetre un determinat ús del territori. Això ens portaria a un altre model de Cerdanyola on tinguéssim totes les opcions dins el recinte urbà. Clar que per dur-lo a terme caldria l'aportació i col·laboració de les entitats veïnals, de joves i gent gran, i de totes les que puguin aportar idees al projecte municipal.

Peró, ja es veu que la regidoria d'urbanisme es regeix pels projectes que li vinguin de les empreses grans i no dels ciutadans, que serien portades a terme per petites i mitjanes empreses.

Roger Caballé

7.2000


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola]   [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola]