Nota de premsa de l'Associació Cerdanyola Via Verda

Abocador Sugranyes al mig de la Via Verda

Davant la proposta dels alcaldes de la comarca en reunió que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal, i de les notícies aparegudes als diversos mitjans sobre la possible ubicació d'un abocador al forat de l'explotació de ceràmiques Sugranyes, a la zona de la plana del Castell i en mig de la Via Verda volem manifestar el següent:

  1. El nostre desacord en la forma de gestionar els residus tal com s'explica en el comunicat de premsa de 13 de maig de 2005, exigint menys abocadors, més reciclatge, més minimització i més participació; signat per Salvem el Vallès, ADENC, Ecologistes de Catalunya, CEPA, Plataforma cívica per la reducció de residus i la nostra Associació.
  2. Demanem els criteris i informes tècnics que s'han seguit per proposar la ubicació d'un abocador d'inertitzats procedents d' Ecoparc, fent públics els estudis que l'aconsellen. Demanem recursos per a poder-los contrastar.
  3. Els actuals Ecoparcs no acompleixen l'eficiència que se'ns va prometre i no són cap garantia perquè els embalats destinats als abocadors no continguin matèria orgànica i estiguin inertitzats totalment.
  4. Demanem amb urgència un Pla integral de residus a Cerdanyola que implanti una recollida segons el model de gestió sostenible de Residu Mínim, fet amb la participació i en què la nostra Associació demana de ser-hi present.
  5. Continuem defensant el conjunt de Via Verda que comprèn la plana del Castell i només acceptarem un reompliment de les extraccions de Sugranyes amb material totalment inert i sense cap mena de risc, per a posteriorment recobrir-ho de sòl i ser replantat amb espècies vegetals característiques de la zona.

Associació Cerdanyola Via Verda, 18 de maig de 2005


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Abocadors]