Medi ambient, urbanisme i Via Verda

Quan un excursionista (o passejant) puja al cim de La Mola a la muntanya de Sant Llorenç de Munt i mira cap a la torre de comunicacions de Collserola, observa a la seva esquerra un seguit quasi continu edificat format pels municipis de Castellar, Sabadell-Sant Quirze, Barberà, Badia i Cerdanyola ja a la falda del Collserola.
Tantmateix a la dreta d`aquell observador una altra filera d'edificacions comprèn els municipis de Matadepera, Terrassa, Rubí i Sant Cugat que també es a la falda de Collserola.

Aquest observador veurà que en mig d'aquestes dues fileres el que predomina és el verd o bé terreny no urbanitzat. L'espai així delimitat és el que l'any 1996 va ser batejat com Via Verda Sant Llorenç-Collserola per l'entitat Fòrum Terrassenc per a la protecció i ordenació del medi natural i del paisatge.

Als diferents municipis per on passa la Via Verda diverses associacions o entitats ens hem agrupat en una Plataforma per defensar aquests espais mantenint-los i millorant-los en les seves actuals funcions no urbanes ni industrials.

Ja al seu dia el Fòrum va editar un tríptic on hi havia un decàleg d'accions, totes elles encarrilades a promoure la rehabilitació i millora d'espais naturals, millora paisatgística, planejaments urbanistes en consonància amb el medi que ens envolta, etc.

I tot això perqué?

En primer lloc volem conectar els espais naturals perquè està demostrat que si aïllem un parc natural envoltant-lo d'urbanitzacions i d'edificacions industrials o de tota mena, les diverses espècies animals i vegetals acaben degenerant, degradant-se, i amb això desapareix el propi concepte de parc o espai natural. Cal interconnectar la natura (les diferents espècies de vida) fent que tinguin vies de comunicació talment com nosaltres les tenim per desplaçar-nos al darrer racó on ens interessi anar.

Dins dels espais de la Via Verda hi ha molts indrets amenaçats

Pensem que aquí al Vallès estem densament urbanitzats, industrialitzats i amb moltes hectàrees ocupades com a vials de tota mena, equipaments, etc. Sols la ciutat de Barcelona per regenerar el seu aire necessita de tots els espais naturals declarats oficialment com a tals de tot Catalunya (1).

Ens cal preservar naturalesa no sols com a preventiu de contaminació, sinó també com a font de qualitat de vida, de serveis mediambientals vitals com preservació de sòl, aigua i atmosfera de qualitat, etc.

Fins ara hem aconseguit que es reconeguin com espais agrícoles i forestals terrenys dins la Via Verda amenaçats d'edificació, així com que diferents municipis per on passa s'adherissin el 1997 a un manifest per a la seva preservació i protecció.

Malgrat això, si bé sembla aparcada la idea del 4t Cinturó, que amb la gratuïtat s'aprofitarà  millor l'autopista A-7 i també la via de tren Martorell-Mollet per a passatgers, tot això en la nostra línia, surgeixen contínuament amenaces com els camps de golf de Terrassa, Cerdanyola i Rubí, els espais agrícoles de can Gambús  (Sabadell), i altres; tot a més derivat de un Pla Territorial Metropolità dels anys 70 com el túnel d'Horta, etc. i del que cal una solemne revisió.

Per donar a conèixer tot això a la ciutadania del Vallès Occidental la Plataforma ha programat una sèrie de xerrades als diferents municipis a raó d'una o dos al mes, acompanyades d'una exposició itinerant i que aniran seguides d'unes caminades a peu, en diumenges, passant per aquells espais de la Via Verda directament amenaçats d'artificialització.

El primer acte de presentació i aclariments a la ciutadania tindrà lloc el proper dimecres dia 16 de febrer a l'Ateneu de Cerdanyola i la caminada serà de Cerdanyola a Sant Cugat el diumenge 27 de febrer sortint de Cerdanyola a les 10 del matí (Ateneu) passant pel Puig de la Guàrdia, can Coll, Torre Cendrera, Pi d'en Xandri fins al Monestir. Us esperem!

Roger Caballé

Plataforma Cívica per la Via Verda Sant Llorenç-Collserola (integrada fins ara per 12 associacions i entitats)

Article publicat a Els 4 Cantons de Sant Cugat - 11.02.2000

(1) Àrea núm. 7 revista de debats territorials de la Diputació


[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola]   [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola]