Manifest per protegir la Via Verda Sant Llorenç-Collserola a Cerdanyola

La Via Verda és un espai natural que s'estén entre les serralades litoral i pre-litoral, format per boscos, camps i torrents que contenen un ric patrimoni natural i històric.

La Via Verda compleix una funció de corredor biològic entre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i el Parc de Collserola, i contribueix a ordenar el creixement de les ciutats i pobles que l'envolten, tot generant una millor qualitat de vida per als seus habitants.

La protecció de la Via Verda ha estat reconeguda per l'Administració Local, així s'han pronunciat el Consell Comarcal del Vallès Occidental i els municipis per on travessa, al respecte, l'Ajuntament de Cerdanyola en el ple municipal de juny de 1997.

El Parlament de Catalunya també ha aprovat diverses resolucions en aquest sentit al llarg dels últims tres anys.

Tot i així, la Via Verda és actualment un dels espais naturals més amenaçats de tota Catalunya.

En el seu tram nord, s'està construint un gran camp de golf amb els seus serveis auxiliars en els paratges de Torrebonica i can Bonvilà, malgrat els greus impactes ambientals que suposa i el fort rebuig social que desperta, rebuig que la Generalitat intentà amagar dins l'escàndol de les enquestes manipulades. I en el seu tram sud, el governs de la Generalitat i de l'Ajuntament de Cerdanyola impulsen la urbanització de pràcticament la totalitat de l'anomenat Centre Direccional. Aquesta urbanització abasta prop de 400 hectàrees i condemna la serra de Collserola a esdevenir una illa forestal enmig dels sòls urbans de la Gran Barcelona i ocasiona la formació d'un continu urbà entre els nuclis de Cerdanyola i Sant Cugat, amb la conseqüent pèrdua d'identitat de les localitats.

El Pla general metropolità destinava aquests terrenys bàsicament a seus d'administracions públiques i d'empreses importants, com també a altres equipaments d'interès general, com la Fira de Barcelona, que reforcessin el paper estratègic d'aquesta zona. Per aquests motius, es preveia que tots aquests terrenys havien de ser públics i es van iniciar les expropiacions. En canvi, el Pla parcial del Centre Direccional ha traït aquestes finalitats, atès que permet que els propietaris privats que subsisteixen en l'àmbit influeixin, participin i es lucrin de la urbanització i promoció de la zona, es prevegui una construcció massiva d'habitatges, més de 5.000, que no responen a les necessitats de Cerdanyola, i que a excepció del Sincrotó, els sòls industrials previstos permetin tot tipus d'activitats, allunyades de les pròpiament tecnològiques.

Aquest Pla parcial ha reduït els sòls d'equipaments en foment dels sectors immobiliaris, ha marginat la Universitat Autònoma, i el que és més greu, ha reservat una porció tant marginal de Via Verda, que ja no mereix ni aquest nom.

El Pla parcial del Centre Direccional fomenta activament la construcció de xarxes viàries que destruexen el territori, com és el cas del túnel d'Horta, el túnel Central, la via de Cornisa, o la via Interpolar.

El Pla parcial del Centre Direccional és una fallida en el sistema democràtic, atès que s'ha elaborat i aprovat d'esquenes a la participació de la població de Cerdanyola, i sense tenir en compte les propostes alternatives viables quehi ha, com el projecte de Via Verda, anomenat "Cerdanyola. La Ciutat de la Universitat", o els dictàmens científics, com l'Auditoria Ambiental encarregada per l'Ajuntament en l'anterior mandat, que desaconsellava pel seu impacte ambiental, la urbanització del Centre Direccional més enllà del castell de Sant Marçal.

Per tots aquests motius, les entitats sotasignants instem la Generalitat de Catalunya a què:

  1. Deixi sense efectes el Pla Parcial del Centre Direccional per les repercussions ambientals i socials que origina.
  2. Compleixi les resolucions del Parlament de Catalunya que recomanen la preservació de la Via Verda entre Sant Llorenç del Munt i Collserola.
  3. Decreti una moratòria urbanística a tota la Regió Metropolitana de tots aquells projectes amb efectes territorials negatius, a l'espera que s'aprovi el Pla territorial Metropolità de Barcelona, tal i com reivindica la Xarxa de Defensa del Territori.

Instem el govern de l'Ajuntament de Cerdanyola a què:

  1. Abandoni l'anomenat Projecte de Ciutat, que és una veritable campanya propagandística amb finalitats estrictament polítiques, i que obri canals de participació real sobre el model de ciutat.
  2. Es reanudi l'Agenda Local 21, abandonada des de l'anterior mandat, i es governi amb polítiques pròpies del desenvolupament sostenible, el que implica, entre altres qüestions, la contenció del creixement urbanístic i la preservació de la Via Verda.

I instem conjuntament la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Ajuntament de Cerdanyola a que disolguin el Consorci Urbanístic del Centre Direccional, que és l'òrgan gestor d'aquest Pla parcial.

Cerdanyola del Vallès - Vallès Occidental
30 de març de 2003


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Cerdanyola: la ciutat de la universitat]