Campanya per reduir la contaminación lumínica i per a l'estalvi energètic en l'enllumenat de Cerdanyola

L'octubre de 2003 l'Associació Cerdanyola Via Verda conjuntament amb el col·lectiu Cel Fosc vem fer una proposta de campanya per a la reducció de la Contaminació Lumínica (CL) a l'Ajuntament de Cerdanyola (registrada el 27.10.2003). La Regidoria d'Ecologia Urbana i Sostenibilitat ens ha convocat en diferents ocasions per tal de conèixer el problema de la CL i a la comissió municipal per a la redacció d'una ordenança de protecció del cel noctur i l'estalvi energètic en l'enllumenat.

Estat actual

El passat mes de maig es va acabar la primera etapa de redacció d'un esborrany d'ordenança. Abans de donar tràmit a aquest text es va acordar fer les següents accions:

Un cop acabats aquests processos i aprovat el reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 del Parlament de Catalunya es revisarà el text per evitar contradiccions i fixar les disposicions transitòries que estableixen els terminis legals per a l'adaptació de l'enllumenat. La voluntat mostrada per la regidora Rosa Guallar és d'aprovar tant aviat com sigui possible aquesta ordenança.

Tasques futures

Un cop aprovada la ordenança quedarien per fer encara diverses tasques:

En cas que aquest procés acabi amb èxit, seria interessant fer-lo conèixer a altres entitats ecologistes per si els pot ser interessant com a exemple.

Finalment només cal destacar la vigència de la primera proposta presentada pel que fa a:

Creiem que és necessari agraïr la bona disposició dels tècnics i polítics implicats així com demanar-los que tota la tasca feta arribi a bon port. El nostre compromís es manté ferm com el primer dia.

Cerdanyola a 2 de juny de 2004

Associació Cerdanyola Via Verda

Col·lectiu Cel Fosc


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Cel Fosc]