Les rieres de la plana del Castell - Via Verda Sant Llorenç-Collserola

La riera de sant Marçal serpenteja creuant la plana del Castell en direcció a Collserola. És de règim mediterrani i sovint no porta aigua però sí humitat. Fa uns mesos (2006) des del parc de Collserola es feia el seguiment d'una teixona que anava amunt i avall per la vegetació d'aquesta riera. El sincrotró es contrueix a tocar d'ella i li afecten els grans moviments de terres i desaigües de les obres del Centre Direccional. Però el que no ens esperàvem és que els arbres, que diuen que "salven" de les obres de desdoblament de la carretera Cerdanyola-Sant Cugat, els estant transplantant als marges de la riera de Sant Marçal, alhora que destrueixen la massa vegetal que permetia l'aixopluc i el camuflatge a la fauna¨. Sembla que volen "construir" un parc fluvial de caracter urbà.

La primera foto és de la riera tal com agrada a la teixona; les següents (A - B - C) són fruït de l'operació de "salvament sostenible" dels arbres.

Febrer 2007

Així està quedant la riera de sant Marçal, que creua la plana del Castell en direcció a Collserola, arran del replantament dels arbres afectats per les obres de desdoblament de la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat. Ben segur que la fauna, inclosa la teixona a la que se li feia seguiment, ja ha mort o ha fugit d'aquets indret. És una forma ben "sostenible" de destruir dos indrets a l'hora ![Associació Cerdanyola Via Verda] [Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]