GUIÓ DE TREBALL 2

PLATAFORMA CÍVICA "VIA VERDA" per a la protecció i ordenació de la Via Verda Sant Llorenç - Collserola
 
 

El passat 30 de setembre ens vàrem reunir a Cerdanyola (Ateneu), convocats per l'associació Coordinadora Via verda, diferents grups ecologistes i persones individualment per constituir La Plataforma Cívica "VIA VERDA" per a la protecció i ordenació de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola.

L'objectiu de la Plataforma és unificar els esforços de les entitats que treballen localment en els municipis de la Via Verda, per tal de reivindicar la protecció dels espais verds que estan amenaçats per actuacions urbanístiques.
 

La Plataforma Via Verda va acordar:

1.- Es va presentar el guió de treball de la Plataforma Cívica Via Verda i es va acceptar amb algunes concrecions.

2.- Hi va assistir una nova entitat de Badia del Vallès: La Promotora ecologista representada per Teresa R.

3.- Dissenyar un itinerari VIA VERDA entre Collserola i Sant Llorenç per promoure una MARXA CIUTADANA per la VIA VERDA. Es va proposar realitzar-la en 3 etapes d'uns 20 quilòmetres aproximadament cadascuna, i a ser possible destinarem 3 caps de setmana consecutius per recórrer les 3 etapes.

S'ha creat un grup per desenvolupar la proposta d'itinerari i l'organització i difusió de la MARXA CIUTADANA per la VIA VERDA.

Persones de contacte:
Ismael E.
Jordi P.
Xavier J.

Convindria fer una publicitat extensa a tots els mitjans de comunicació, sobretot la premsa.

4.- Organitzar un CICLE DE XERRADES a les poblacions i organitzacions que formen part de la VIA VERDA. Es va fer un repàs del recull d'indrets amenaçats per actuacions públiques o privades amb una breu descripció de la situació actual de cada indret de totes les entitats assistents.

- Castellar
- Sabadell (ADENC: Manel C.) (UES: Fco. Xavier J.) Can Llard, Can Gambús
- Badia del Vallès (Promotora ecologista: Teresa R.)
- Cerdanyola (COORDINADORA Via Verda; Loli P.)
- Sant Quirze del Vallès
- Rubí
- Sant Cugat (Grup Excursionista Sant Cugat: Roger C.) Can  Marcet, Can Vell
- Terrassa (Fòrum Terrassenc: Joan M.): Ampliar el parc de Sant Llorenç cap a Terrassa, Camp de golf, Quart Cinturó
- Matadepera
- Barberà del Vallès: Sant Pau de Riu-Sec, camp de l'aeroport
- Barcelona (Nou Barris): Túnel d'Horta
  (ecopacifistes de Nou Barris: Francisco R.)
  (Col·lectiu Agudells: Julià B.)

Grup de treball: encarregat de la coordinació del Cicle de Xerrades i l'elaboració d'un Manifest de la Plataforma. El Manifest s'elaborarà quan s'hagin recollit les aportacions de tots els grups locals sobre espais de la Via Verda amenaçats, també recollirà les estratègies que cal desenvolupar administrativament.

Rafa B.
Manel L.
Teresa M.

(Cal ampliar aquest grup de treball).

5.- El Fòrum Terrassenc està elaborant una exposició de la VIA VERDA amb uns 6-7 plafons. Es preveu que s'acabarà cap al mes de desembre. Per la qual cosa, es va proposar fer unes JORNADES de debat per al mes de febrer o març del 2000.

6.- Recollida de signatures en tots els actes del Cicle de Xerrades per tal de donar a conèixer l'existència de la VIA VERDA.

7.- Assistir a la MANIFESTACIÓ del proper 3 d'octubre per a l'oposició al projecte del Camp de Golf de Torrebonica i Can Bonvilà a Terrassa. A les 11.30h a l'estació de RENFE.

La Coordinadora Via Verda farà una pancarta de la Plataforma Via Verda.

8.- El CIM Cerdanyola ens ha manifestat que també s'incorpora a la plataforma.

9.- Hi ha un compromís d'aportar una informació més concreta de cada espai amenaçat per cada entitat.

10.- El grup de treball de l'itinerari portarà una proposta per al proper dia.

11.- La propera reunió de la Plataforma serà el dijous 28 d'octubre a l'Ateneu a les 19.30 h.
 

Cerdanyola, 30 de setembre de 1999[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola]   [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola] [Guions de treball]