Nota de l'ADENC (Associació per la Defensa i l¹Estudi de la Natura)

El Vallès, 20 de març de 2002

El camp de golf de Rubí demana aigua de la depuradora de les Fonts-Terrassa

El camp de golf de Rubí ha demanat la concessió de 255.500 m3 d¹aigua de la depuradora de Les Fonts-Terrassa per a regar el camp de golf de can Sant Joan situat als termes municipals de Rubí i Sant Cugat. del Vallès, segons consta en l¹anunci publicat per l¹ACA (Agència Catalana de l¹Aigua) en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del passat 11 de març de 2002.

L¹objectiu del camp de golf de can Sant Joan de Rubí és regar 26,7 hectàrees que ocupa el camp de golf, el qual es troba en aquests moments en fase d¹ampliació. En l¹esmentada sol.licitud d¹aigua, el camp de golf de can Sant Joan també demana l¹autorització d¹abocament d¹aigües residuals, mitjançant reg, procedents de l¹estació depuradora d¹aigües residuals de Les
Fonts-Terrassa.

L¹ADENC presentarà al·legacions. L¹entitat ecologista ADENC, després d¹estudiar part de la documentació sotmesa a informació pública, ha decidit presentar al·legacions a la
sol·licitud del camp de golf de can Sant Joan de Rubí de concessió d¹aigua i autorització d¹abocament que tramita l'ACA. El període de presentació d¹al·legacions finalitza el proper 11 d'abril.

L'ADENC considera que l'aigua residual depurada és un bé estratègic en una àrea mediterrània com la nostra on la manca d'aigua pot ser un limitant del nostre desenvolupament econòmic i social. Per aquest motiu no podem hipotecar aquest bé destinant-lo al reg d'un camp de golf ja que en un futur podem necessitar aquesta aigua per a altres usos com poden ser els
productius (indústria) i els públics (manteniment de la via pública), com també per mantenir el cabal ecològic que permeti la recuperació dels ecosistemes fluvials.

En aquest sentit, defensem que l'aigua de la depuradora de les Fonts-Terrassa és un bé public dels ciutadans i ciutadanes de la conca de la riera de les Arenes, i que per tant hem de ser els ciutadans els beneficiats de l'ús d'aquest bé públic.


[Coordinadora Via Verda] [Camps de golfos]