Diàleg de sords

La premsa ja s'ha fet ressò de la convocatòria de tots els Consells Municipals el passat 20 de setembre a la sala d'actes del Ateneu per donar a conèixer millor el projecte del Ajuntament (d'ell?) de fer vivendes i indústries allà on ara encara podem trepitjar terra.

Se'ns va convocar per recollir també, al menys teòricament, els nostres suggeriments i contestar les nostres demandes d'aclariments. Però, ells (Alcaldía, INCASOL i Tusquets assessors) no tenen gens arrelat el sentit de la participació ciutadana car al final l'alcaldessa digué que cada 4 anys hi ha eleccions i si no ens agrada el que fan, doncs no la votem. Molts ens creiem (o creiem) que els nostres representants locals tenien el mandat d'encarrilar la nostra participació i no de ser els nostres tutors (tutor: te cura del menors d'edat i dels disminuïts).

Vivendes:

el nostre projecte alternatiu no preveu habitatges en aquell lloc perque entenem que cada vegada que desapareix una indústria allí mateix se'n fan i poden cubrir amb escreix les necessitats de Cerdanyola. Si aquests nous habitatges no són econòmics: perquè les nostres autoritats no demanen més compensacions en aquesta "espècie" (habitatges "protegits")?

Ja admeten que els nous habitatges no són per a nosaltres, són polígons residencials (dormitoris?). Si Catalunya es despoble a l'interior i tothom ve a la Regió Metropolitana i això es considera negatiu, perquè ho fomenten? Cap resposta. Pel representant de Tusquets & Díez amb aquesta operació immobiliària (a més bon preu que en altres municipis, o sia clients garantits) l'Ajuntament tindrà més ingressos per a l'IBI. El que no ens va dir ès que també tindrà més despeses per serveis (escombreries, llum, neteja viària, manteniment, etc.) i que en aquests serveis no es dona el que en economia i empresa en diem economia d'escala (a més activitat baixa el cost mig) sinó tot el contrari. Per tant... preparem-nos a pagar més. O no serà així? Resposta en blanc.

Llocs de treball:

diuen que si fan més naus industrials (ampliació del PTV, o un polígon industrial Selecte, PIS) hi haurà més llocs de treball, evident. Però això no vol dir que aquí se'n crein de nous car al tenir una localització dels terrenys més favorable vindran d'altres llocs. El cas més paradigmàtic és Laboratorios Làcer que de més de 400 llocs de treball a Barcelona aquí en vindran només 200. Ni un per als d'aquí.

Per raons professionals conec algunes empreses del PTV: tres empresetes ubicades a la carpa (entre 9 i 15 m2 cadascuna) i quatre de les altres amb cara i ulls. No sé si cap s'ha creat de bell nou aquí o ja venien d'altres llocs. Si el nostre Ajuntament creu que un bon camí és fer la competència a altres ajuntaments per prendre'ls-hi els llocs de treball,"que baje Dios y lo vea".

Per les dades de la web del PTV i el que deia el gerent senyor Mateu (vegeu el TOT del 02.11.2000 i 16.11.2000) un 40% de les empreses són comercials o altres serveis i la majoria són empreses d'aplicació de les técniques d'informàtica i electrònica i unes poques d'altres aplicacions. El 16.11.2000 el senyor Mateu escrivia que en 10 anys "crearen" (portaren) 2.000 llocs de treball i el 20/09/2001 ens digué 3.000 (en 10 mesos han florit com bolets).

No es aquí el moment de jutjar si 5-6 empreses punteres entre un parc de 125-135 donen categoria o són "cero" o "uno patateros". Que el lector jutgi.

El que a la Coordinadora Via Verda proposem és dedicar aprox. 1/3 de l'espai en qüestió, del castell fins la riera dels Gorgs, per a edificacions de la UAB  dedicades a centres de recerca i investigació que en ser de nova creació si que significaria nous llocs de treball creats aquí a més dels induïts pels serveis auxiliars. Pel que fa als altres 2/3 (del castell fins el terme de Sant Cugat) proposem dedicar-los a la Via Verda, que sota guiatge de la UAB comprèn agricultura de secà, conreus experimentals, reforestació si cal, espai no "humanitzat", etc. que també suposa nous llocs de treball in situ i els induïts.

En resum, el nostre model comporta la no especulació amb els terrenys (la idea original i vigent del Centre Direccional), però, per sobre de tot proposem una qualitat de vida cerdanyolenca (per als cerdanyolencs d'ara i demà passat) en front d'una quantitat de milers nouvinguts, i de cop, amb destrucció de natura, contaminació, etc.

Un diàleg de sords.
 

Roger Caballé

Coordinadora Via Verda de Cerdanyola

Article publicat a la revista 'Tot de Cerdanyola' del 18.10.2001


[Coordinadora Via Verda] [Centre Direccional]