Túnel, Centre Direccional i Via Verda (2)

L'alternativa

Des del 1997 la Coordinadora de la Via Verda a Cerdanyola té un projecte per a l'espai comprès entre el terme de Sant Cugat i les primeres edificacions del Parc Tecnològic, editat en forma de tríptic sota el títol 'Cerdanyola: La ciutat de la universitat'.

En essència, consisteix en destinar per a construccions la part compresa entre el Castell i les primeres edificacions de Cerdanyola i deixar la resta fins el terme de Sant Cugat  per a la Via Verda.

Però la part edificable serviria exclusivament per a l'expansió de la Universitat no per a aules de docència ans per Parc Científic, que això sí que generaría els seus nous llocs de treball propis i els indirectes. Els parcs científics són de recerca, altament qualificada, i ensamblen la investigació universitària amb la vessant pràctica tecnològica (les empreses, i perquè no el Parc Tecnològic?).

La resta de l'espai es dedicaria a mantenir com fins ara els conreus de secà, millorar les rieres i els seus entorns i podem pensar que sota el guiatge de la Universitat es podrien fer conreus experimentals, o acabar fent una autèntica connexió biològica entre Collserola i Serragalliners (part de la Via Verda al seu pas per Cerdanyola). Perquè segons definició del professor Forman de California un connector o corredor biològic ha de tenir un  mínim de 500 metres d`ample sense presència humana i uns marges de 1-2 quilòmetres per banda sense edificacions ni barreres.

Aquesta reserva o patrimoni natural aniria força bé per al control de la puresa de l'aire, aigua i sòl de Cerdanyola (regenerar aire contaminat, regenerar l`aqüífer del subsòl, preservar el sòl agrícola i forestal); tot això en benefici del nostre microclima en front de l'alternativa d'edificacions, vials, circulació de cotxes per arreu, contaminació per terra, aigua i aire i que ho podríem fruir a dues passes de casa i llegar-ho als nostres fills i néts.

Això pressuposa que s'inverteix també en investigació d'aquesta biodiversitat i manteniment del patrimoni natural.

Evidentment que aleshores ja no cal el túnel d'Horta, que com tot túnel porta aparellades moltes noves construccions al seu entorn. Els túnels no es fan per descongestionar el trànsit, sinó que en generen de nou. Si sols volguessin descongestionar només cal pensar que en un vagó de tren o de metro o en un autobús hi caben molts conductors de cotxes.

Volem llocs de treball per millorar el nostre entorn, que serà dels nostres fills i néts i no produir beneficis per als especuladors dels terrenys, les constructores grans de infraestructures, les immobiliàries grans, els bancs, els fabricants de cotxes i els productors i distribuidors de carburants (tots ells grans). Estem per les petites i mitjanes empreses.

Roger Caballé

Coordinadora de laVia Verda a Cerdanyola

Article publicat al Tot Cerdanyola - 28.12.2000[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Centre direccional] [Túnel d'Horta]