Centre direccional i parc tecnològic


(1)

Centre Direccional (de Sant Cugat-Cerdanyola): Segons el PGM de 1976 en els terrenys fins ara no edificats entre els dos nuclis urbans s'hi ubicarien totes aquelles institucions d'àmbit supralocal. Fins i tot els departaments de la Generalitat havien de venir aquí. Evidentment sols ha reeixit la Universitat.

Parc Tecnològic: es va concebre al seu temps com una possible rèplica del Silicon Valley de California (aquí Silicon Vallès). Si anem a Internet a la pàgina www.ptv.es i descomptant serveis i associacions, hi apareixen 116 empreses de les quals:

64 es titulen enginyeries de disseny, informàtica o microelectrònica,

42 són empreses consultores/assessores i /o comercials,

9 son de laboratoris o petites fabricacions i

1 és d`assaigs i potser recerca concreta d`aplicació.

Per tant, l'alta tecnologia del Parc és un “cero patatero” que diu aquell. Poques es poden considerar d'alta tecnologia i moltes estan en simples mòduls de 9-12 metres quadrats.

Amb el nom de "Pla Parcial Castell de Sant Marçal" s'enmascara aquest fracàs i es passa a una conurbació de vivendes i empreses. L'acaldessa de Cerdanyola diu a la ciutadania que això ens afavorirà. Afavorirà a qui? Perqu al nou barri, si s'obren nous centres comercials, d'oci o el que vulgueu el que passarà és que els actuals comerços s'en ressentiran i de debò. I si no és així, aquest barri residencial passarà a l'òrbita de Sant Cugat per raò geogràfica. Tambè cal dir que aquest barri per lògica serà més car que el centre de Cerdanyola, amb el túnel tan a prop ........ perquè una cosa va lligada amb l'altra, oi que sí?

Hi ha alternativa?

Coordinadora Via Verda de Cerdanyola  té editat (amb la col·laboració de l'ajuntament) un tríptic on proposa que de l'espai disponible fins ara s'ocupi sols fins el Castell, però per a centres d`investigació i recerca lligats a la Universitat i es reservi la resta fins el terme de Sant Cugat per a la Via Verda, corredor biològic o de natura que conecta Collserola amb Sant Llorenç de Munt. Perquè un conector o corredor biològic o ecològic es un espai continu on un senglar pugui desplaçar-se sense por de ser vist i no pas la suma d'espais no edificats aquí i allí.

I tot això perqué? Per qué aquest interès per la Natura?

Veiem què ens diu la revista Àrea, de debats territorials de la Diputació de Barcelona governada pel PSC, el mateix partit que mana a Cerdanyola:

Els espais naturals es valoren per la seva funció com a magatzem científic i també com una font de valor estétic, i per damunt de tot com sistema de suport de vida. Quan en destruim per edificar ja és de forma irreversible. (Àrea, núm. 8, pàg.175).

Els drenatges del territori, els boscos metropolitans, les explotacions agrícoles, els espais de la sostenibilitat i les infraestructures verdes son cinc projectes imprescindibles .......... que provocaran la transformació d'uns paissatges ara obsolets, en uns nous paisatges, vigorosos, útils,aprofitables i, per qué no?, també igualment bells.(Àrea núm. 8, pàg. 29).

Actualment hi ha dues tendencies envers el territori: continuar amb el creixement continu i amb el consum del territori utilitzat com un bé escàs de consum amb un altíssim valor de canvi, o replantejar el territori com un valor d'ús que cal protegir, redissenyant-lo segons les formes de la natura per tal d'optimitzar-ne les possibilitats i les energies. (Àrea núm. 8, pàg.43).

La proposta alternativa comportaria la potenciació de la matriu ecològica que tenim, l'aturada del consum de sòl, la reducció del consum energètic irracional derivat del transport privat com a solució gairebé ùnica per a la mobilitat d'àmbit regional metropolità, la potenciació de la ciutat compacta i complexa i per tant mes sostenible ecològicament. (Àrea núm. 8, pàg. 107)

Això últim voldria dir per Cerdanyola esgotar totes les possibilitats dins el casc urbà abans de qualsevol acció mes enllà del Castell (resposta del PP al punt 7 del qüestionari de Coordinadora Via Verda aparegut al Tot Cerdanyola el 10 de juny de 1999). Ah, i també mes freqüencia de trens i el metro fins aquí. Res de tùnel d`Horta.

Roger Caballé
Ciutadà de Cerdanyola

Article publicat al Tot Cerdanyola - 2.11.2000
Article publicat al Forat del Vent - 8.11.2000[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Centre direccional]