La concessió d'aigües del golf del Prat no és efectiva fins que no s'aprovi un projecte nou

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va resoldre el 3 de gener de 2001 atorgar al Reial Club de Golf del Prat una concessió d'aigues per al reg del camp de golf de Torrebonica i Can Bonvilà.Tanmateix, tal i com recullen les condicions d'aquesta resolució de l'ACA, aquesta concessió no és efectiva.

La resolució estableix que el promotor en el termini d'un any haurà de presentar un projecte constructiu suficientment desenvolupat que defineixi la planta de dessalació, el col·lector d'impulsió, la bassa d'emmagatzematge i el col·lector de la salmorra de rebuig, com a condició necessària per a l'efectivitat de la concessió.

Aquest projecte requerirà l'aprovació de l'ACA després de la tramitació reglamentària que implicarà una nova informació pública. En aquest sentit si el projecte no s'aprova la concessió deixarà de tenir efecte. Per tant l'actual resolució en cap cas pot desbloquejar la tramitació definitiva del Pla Especial urbanístic, ja que la concessió de l'aigua no és definitiva.

Concessió improcedent

Des de l'ADENC volem denunciar la irregularitat que suposa el fet d'atorgar una concessió d'aigues mancada d'efectivitat. Resulta inexplicable el fet de concedir de manera precària una concessió d'aigües, condicionada a la presentació d'un projecte d'unes instal·lacions que actualment són inviables des d'un punt de vista tècnic, administratiu i legal per a poder aconseguir aigua en condicons per al reg del camp de golf de Torrebonica i can Bonvilà.

Tal com es va poder comprovar el passat 1 de desembre en l'acte de confrontació a la depuradora de Les Fonts-Terrassa, aquesta resolució no és procedent ja que el més correcte hauria estatcontinuar l'acte de confrontació i suspendre la tramitació de la concessió fins que el promotor no hagués presentat un nou projecte. Per tant, aquesta concessió precària només representa un intent, inexplicable, del Departament de Medi Ambient de donar continuitat a la tramitació d'un projecte totalment inviable.

El Vallès, 4 de gener de 2001

ADENC
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura
http://www.adenc.org
e-mail: correu@adenc.org
telf: 93 717 18 87 fax: 93 717 19 63
 [Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Camps de golfos]