Benvolgudes ciutadanes,
Benvoluguts ciutadans,
 

En resposta a la carta que la senyora alcaldessa de Cerdanyola del Vallès ens ha enviat sobre la construcció d'un camp de golf, i que ens consta que està enviant a tota la població de Cerdanyola, us voldríem fer a mans unes consideracions que permetin fer-vos una opinió pròpia del tema, sorgida d'una informació contrastada i estudiada.

Per començar, és demagògia dir que als terrenys de can Codina i can Canaletes s'hi puguin fer una presó, escorxadors, discoteques, plantes de reciclatge ni res per l'estil.

Quan es parla de què "un camp de golf pot mantenir el sistema ecològic" es demostra el desconeixement dels temes mediambientals. Un camp de golf a Canaletes (clima mediterrani) seria una agressió gravíssima a Collserola, a la cadena tròfica, al sòl i al subsòl com ja han publicat personalitats acreditades científicament i una despesa d'aigua aberrant. Ningú amb prestigi acadèmic defensa que un camp de golf és sostenible en un clima mediterrani com el nostre. El camp de golf suposaria l'eliminació d'uns terrenys que fan de barrera ecològica entre la zona urbana de Cerdanyola i el parc de Collserola (inclòs dins del Pla d'espais d'interès natural - PEIN) on una part important de la fauna busca aliment i refugi.

D'altra banda, i segons l'avantprojecte, el drenatge de les aigües de reg seguirà el curs natural. Això suposa que aquesta aigua carregada de fertilitzants i pesticides anirà a parar a la riera Major. A la riera, la càrrega de nutrients per fertilitzants provocarà una eutrofització permanent que originarà un creixement massiu d'algues les quals, en poques setmanes, esgotaran l'oxigen de l'aigua i causaran la mort de la resta d'éssers vius de la llera. Paral·lelament s'acumularan llots fètids al fons de la riera amb les consegüents emanacions de pudors. Finalment els pesticides s'aplicaran a tota l'extensió del camp de golf! Aquesta pot ser una font important de contaminació residual (per contaminació de la poca fauna que pugui accedir al camp de golf) i que anirà a acumular-se a la cadena tròfica de Collserola. Depenent de la forma d'aplicació, els pesticides també poden influir en la salut de les persones.

En termes mediambientals, la instal·lació d'un camp de golf en una zona de clima mediterrani suposa mantenir una guerra continuada contra els processos ecològics naturals. Per això, el terme de "camp de golf ecològic" no té cap significat en el cas de Cerdanyola.

L'ús abusiu d'aigua, tot i que es depuri aigua d'un col·lector provinent de Sant Cugat, no garanteix res, ja que, primer de tot, no saben l'aigua que porta aquest col·lector i podria no ser suficient. Llavors hi hauria el perill que passi com amb la majoria de camps de golf catalans: que s'acabin buidant les capes freàtiques i les rieres més properes. A més el projecte preveu una despesa d'aigua anual de 200.000 m3 (tant com 10.000 cerdanyolencs/ques) que fàcilment podria pujar fins a 300.000 m3 si calculem que la gespa necessita de mitjana 7 litres per m2/dia. Però totes aquestes argumentacions sobren si mirem una mica enllà i veiem els projectes faraònics que ens han de portar aigua de l'Ebre o de la Roina (França). En què quedem, ens falta aigua o ens en sobra?

Ens trobarem amb una catifa artificialment verda, olorarem i tocarem un pàrquing de 4.500 m2, una depuradora de 5.835 m2, unes tanques de 2 m que "protegiran" els jugadors de l'exterior, una tala que "conservarà les zones d'arbrat més significatives", una carretera darrere de la riera Major, un vial ràpid i d'alta capacitat, etc.

Per què l'Ajuntament defensa tant un projecte privat similar al de fa uns anys i que va ser desestimat per informes tècnics de la Generalitat de Catalunya i el Consorci de Collserola? Creiem que l'Ajuntament hauria de dedicar més esforços en buscar una alternativa no agressiva, més respectuosa amb el medi ambient i que respecti els pocs terrenys agrícoles que ens queden.

Esperem que aquestes consideracions aclareixin els dubtes que pugueu tenir sobre el projecte de camp de golf a Canaletes (Collserola).

Cordialment,
 
 

Plataforma contra el camp de golf a Cerdanyola
NO AL CAMP DE GOLF!

Per a més informació: http://viaverda.dhs.org/index_alternativa_golf.html

Cerdanyola del Vallès, 21 de desembre de 2001