Carta enviada per Cristina Real Masdéu, alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, als ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola, sobre el projecte de camp de golf a Collserola - 31.10.2001


Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès

Benvolgudes ciutadanes,

Benvoluguts ciutadans

Davant les informacions i opinions incompletes aparegudes en diferents mitjans de comunicació relatives a la construcció d'un camp de golf als terrenys de Can Codina i Canaletes, us faig arribar, de primera ma, unes consideracions que permetin fer-vos la vostra pròpia opinió del tema, sorgida de la diferència de parers i d'una informació contrastada.

El terrenys esmentats han estat i són privats, adquirits en el seu moment per una empresa i estan qualificats pel Pla General Metropolità (PGM) i el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) com a zona d'equipaments. En conseqüència tenen legalment una gran quantitat de destins, com per exemple, escoles, presons, escorxadors, discoteques, plantes de reciclatge, etc.

El primer projecte de golf (professional, de 18 forats i ambaparthotel) està desestimat i actualment l'empresa promotora està treballant en una proposta molt més acurada, de 9 forats, adequada a l'espai, i que permet mantenir el sistema ecològic. Es manté tota la massa forestal i l'aigua serà íntegrament depurada des del col·lector provenint de Sant Cugat. En cap cas s'utilitzarà aigua potable de la xarxa de subministrament col·lectiu.

Al temps es contempla la recuperació de l'ermita de Santa Maria de les Feixes, la preservació de Can Canaletes i les restes romanes previsiblement existents en el lloc. Can Codina es manté com a masia residencial.

En cap cas es pensa en un equipament elitista ni minoritari, donat que l'esport del golf està deixant de ser-ho. Serà públic, no per uns quants socis privilegiats. Podrà anar-hi tothom que vulgui, a uns preus raonables. Es preveu també activitats especials per a les escoles.

L'equip que confecciona el projecte està composat pels millors tècnics en prevenció d'impacte mediambiental d'Espanya i Europa. Amb la qual cosa es pretén garantir un projecte adequat i respectuós amb la natura. A més es recuperarà per al municipi una bona quantitat d'espai verd arbrat, que passarà a titolaritat (sic) pública.

Finalment per part meva i del grup municipal socialista no es donarà cap permís sense els preceptius informes mediambiental favorable emesos pel Patronat de Collserola (sic), la Generalitat de Catalunya, el seu Departament de Cultura i el propi Ajuntament.

Cristina Real Masdéu

L'alcaldessa

Cerdanyola del Vallès, 31 d'octubre de 2001


A la revista 'Tot de Cerdanyola' del 8.11.2001 es va publicar una carta de resposta a la que ha enviat l'alcaldessa de Cerdanyola.


[Coordinadora Via Verda] [Camps de golfos]