El Golf, desinformació i falsedats

Des de la Plataforma contra el camp de golf volem desmentir informacions falses i tendencionses difoses des de l'Ajuntament que ens representa a tots. Volem oferir als cerdanyolencs un punt de vista independent i crític perquè fonamentin una opinió pròpia i lliure sobre el possible camp de golf.

No és veritat que als terrens de can Codina i can Canaletes s'hi puguin fer una presó, escorxadors, discoteques, plantes de reciclatge ni res per l'estil. Aquests terrenys els van qualificar el 30.10.1992 com a equipaments 7C que vol dir exactament: "Equipaments culturals i religiosos. Temples. Centres religiosos, centres o instal·lacions per a congressos, exposicions, sales de reunions, d'interès públic, social o comunitari; i annexos esportius i recreatius."

Quan es parla de que "un camp de golf pot mantenir el sistema ecològic" es demostra el desconeixement dels temes mediambientals. Un camp de golf a Canaletes seria una agressió gravíssima a Collserola, a la cadena tròfica, al sòl i al subsòl com ja han publicat personalitats acreditades científicament i una despesa d'aigua aberrant. Ningú amb prestigi acadèmic defensa que un camp de golf és sostenible en un clima mediterrani com el nostre.

El camp de golf suposaria l'eliminació d'uns terrenys que fan de barrera ecològica entre la zona urbana de Cerdanyola i el Parc de Collserola (inclòs dins del Pla d'espais d'interès natural - PEIN) on una part important de la fauna busca aliment i refugi.

D'altra banda, i segons l'avantprojecte, el drenatge de les aigües de reg seguirà el curs natural. Això suposa que aquesta aigua carregada de fertilitzants i pesticides anirà a parar a la riera Major. A la riera, la càrrega de nutrients per fertilitzants provocarà una eutrofització permanent que originarà un creixement massiu d'algues les quals, en poques setmanes, esgotaran l'oxigen de l'aigua i causaran la mort de la resta d'éssers vius de la llera. Paral·lelament s'acumularan llots fètids al fons de la riera amb les consegüents emanacions de pudors. Finalment els pesticides s'aplicaran a tota l'extensió del camp de golf! Aquesta pot ser una font important de contaminació residual (per contaminació de la poca fauna que pugui accedir al camp de golf) i que anirà a acumular-se a la cadena tròfica de Collserola. Depenent de la forma d'aplicació, els pesticides també poden influir en la salut de les persones.

En termes mediambientals, la instal·lació d'un camp de golf en una zona de clima mediterrani suposa mantenir una guerra continuada contra els processos ecològics naturals. Per això, el terme de "camp de golf ecològic" no té cap significat en el cas de Cerdanyola.

La senyora. Cristina Real parla d'un projecte de 9 forats però "oblida" que la mateixa empresa avisa que només és una primera fase. Per què, si no, hauria de preveure una depuradora per regar un camp de 18 forats? Cap empresa privada llençaria els milions fent una depuradora més gran del que necessita pel seu propi funcionament. En qualsevol cas defensa l'ús abusiu d'aigua amb l'argument que depuraran l'aigua d'un colector provinent de Sant Cugat. Primer de tot, no tenen ni idea de l'aigua que porta aquest col·lector i podria no ser suficient. Llavors hi ha el perill que facin com la majoria de camps de golf catalans: buidar les capes freàtiques i les rieres més properes. A més el projecte preveu una despesa d'aigua anual de 200.000 metres cúbics (tant com 10.000 cerdanyolencs) que fàcilment podria pujar fins a 300.000 m3 si calculem que la gespa necessita de mitjana 7 litres per metre quadrat i dia. Però totes aquestes argumentacions sobren si mirem una mica enllà i veiem els projectes faraònics que ens han de portar aigua de l'Ebre o de la Roina (França). En què quedem, ens falta aigua o ens en sobra?.

Cal que ens adonem d'una trampa quan Golf de Viladecans "regala" al municipi "una bona quantitat d'espai verd arbrat". L'empresa, amb aquesta donació, es desfà d'un espai que no li seria útil per al golf mentre que li suposaria uns costos de manteniment que ara haurem d'assumir entre tots (gustosament?) com a municipi.

Els defensors del golf obliden que des de Canaletes no només es veuria una catifa artificialment verda. També podran veure, olorar i tocar un pàrquing de 4.500 metres quadrats, una depuradora de 5.835 m2, unes tanques de dos metres que "protegiran" els jugadors de l'exterior, una tala que "conservarà les zones d'arbrat més significatives", etc.

I no oblidem que el projecte dóna per suposada una carretera darrere de la riera de Major, un vial ràpid i d'alta capacitat. Això no ho expliquen als veïns de Canaletes!

L'alcaldessa considera que el golf no és elitista ni minoritari. No farem demagògia amb això tot i que de ben segur que hi ha altres esports més populars i majoritaris a Cerdanyola que estan absolutament maltractats i menyspreats per l'Ajuntament. Només posarem un exemple: Cerdanyola va tenir el primer equip d'hoquei de l'Estat espanyol. Qui ho sap? A quina categoria juga ara? En quines condicions està la pista i el pabelló?

Pel que fa al patrimoni no ens creiem que l'actual equip de govern estigui preocupat per cap element arquitectònic ni arqueològic de la nostra ciutat. Els fets més recents ens avalen: la torre Moruna, la torre de les Aigües del passeig Cordelles... I encara no tenim un catàleg de patrimoni, promès durant anys.

Finalment l'alcaldessa afirma que no donarà el permís sense els informes favorables del Consorci de Collserola, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament. Ens n'alegrem però desgraciadament això no és cap garantia vistos els precedents a la resta de Catalunya. A més seria molt estrany que l'Ajuntament emetés un informe desfavorable d'un projecte municipal. El Patronat de Collserola no és actualment una institució de defensa del medi ambient sinó una eina agressora de la serra que tolera nombroses urbanitzacions, projectes de carretera, camps de golf, abocadors, etc. que n'estan destrossant tot el perímetre. A més està controlat per ajuntaments que estan interessats en tapar-se els uns als altres les vergonyes urbanístiques abans esmentades.

Trobem lamentable la campanya de defensa a capa i espasa que fa l'Ajuntament d'un projecte privat fins arribar a enganyar als cerdanyolencs. No entenem quin interès té l'alcaldessa en defensar públicament el projecte (en lloc de Golf de Viladecans que en seria el propietari) ni per què l'Ajuntament ha de ser el promotor d'una activitat privada. Creiem que hauria de dedicar aquests esforços a buscar una alternativa.

Demanem des d'aquí que tots els cerdanyolencs parin atenció al tema del camp de golf per les consequències nefastes que pot tenir al nostre poble. Com a Plataforma estem oberts al diàleg amb totes les parts implicades i desitjem a la participació de totes les persones i entitats interessades en aquest tema. Lamentem l'actual situació de desinformació i ens comprometem a treballar honestament i de forma transparent per aturar aquest projecte, tal com ja es va aconseguir a principi dels anys 90.

 

Albert Turon

Defensem Collserola - No al camp de golf

Plataforma contra el camp de golf - Coordinadora Via Verda de Cerdanyola del Vallès

Article publicat a la revista el 'Tot de Cerdanyola' del 8.11.2001


Rectificació i aclariments

Al Tot del 08/11/01 sota el títol: <<El Golf, desinformació i falsedats>>, a l'avantpenúltim paràgraf es deia: El Patronat de Collserola no és actualment una institució de defensa del medi ambient sinó una eina agressora de la serra que tolera nombroses urbanitzacions, projectes de carretera, camps de golf, abocadors, etc. que n'estan destrossant tot el perímetre. A més està controlat per ajuntaments que estan interessats en tapar-se els uns als altres les vergonyes urbanístiques abans esmentades.

El fet d'anar contra els molts impediments que tenim per contrarestar les versions <<oficials>> ens va trair, cosa que ens va fer arribar a les conclusions (on ens aferrem) sense parar esment en les persones involucrades.

Evidentment que el Consorci (abans Patronat) de Collserola és una institució per a a la defensa del mediambient a la serra i s'ha dotat de tècnics per a aquesta funció, i fins i tot d'un Consell Assessor (no ho oblidem, només assessor) on hi estan també tota una colla d'entitats que estem treballant per aconseguir una nova llei que protegeixi efectivament aquest medi encara natural en bona part.

Però el Consell Executiu (és a dir, els que manen per sobre dels tècnics i assessors i que són els que realitzen les accions) està constituït per les alcaldies dels municipis que hi tenen part del seu terme dins del perímetre del parc. I ja sabem que la majoria d'aquestes insitucions practiquen i pensen tot el contrari del que pregonen als estatuts (dels que ells s'han dotat) i del que fins i tot ens diuen.

Aclarit això, nomès ens resta demanar disculpes a la gerència i als tècnics que s'hagin sentit dolguts per aquell lamentable lapsus (que també ens dol a nosaltres) i que considerem que sense l'entrebanc de qui els manen durien la seva tasca a bon port.

Albert Turon-Roger Caballé

Plataforma contra el camp de golf - Coordinadora Via Verda de Cerdanyola del Vallès

Article publicat a la revista el 'Tot de Cerdanyola' del 29.11.2001


[Coordinadora Via Verda] [Camps de golfos]