Convocatòria antigolfos de l'AEEC

23.05.2002

Hola:

Les entitats ecologistes que formem part de la Federació d'Ecologistes de Catalunya (AEEC) des de fa temps estem treballant i venim desenvolupant una tasca reivindicativa contra els problemes que originen l'aprovació de projectes de camps de golf i pich & putt arreu del territori català. L'elevat consum d'aigua, diferents impactes ambientals al medi, a la flora, a la fauna i al paisatge, l'especulació urbanística... son alguns d'ells.

Veiem amb preocupació com arreu del territori prol.liferen indiscriminadament aquestes instal.lacions que compten amb el vist i plau de les diferents Administracions (Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Departaments d'Indústria i de Medi Ambient de la Generalitat) que lluny planificar una ordenació territorial eco-sostenible el que fan és obrir el territori a la depredació per part dels interessos econòmics de determinats lobbyngs empresarials.

En una jornada reivindicativa que l'ADENC va organitzar dins de la intensa campanya contra el GOLF DE TORREBONICA, ens vam trobar diversos representants de grups, entitats i associacions que a nivell del seu àmbit territorial (local, comarcal i/o provincial) venim fent un treball per aturar aquests projectes tant agressius pel medi ambient i medi natural. Després d'un anàlisi vam convenir que el problema és va repetint, que sempre és el mateix....

Per tal de sumar esforços, experiències, infrastructures logístiques i humanes, etc... vam considerar convenient que ens hauríem de coordinar.

Com sigui que d'una o altra manera aquesta voluntat encara no s'ha materialitzat, doncs des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya (AEEC) fem el primer pas i us proposem fer una reunió per intentar consensuar un document de treball que sigui un posicionament ferm sobre aquest tema i ens oferim per dinamitzar el grup de treball o la xarxa que és creï.

El dia, l'hora i el lloc, el podem concretar i consensuar entre totes propostes que és vagin rebent. Com a partida oferim el nostre local a Barcelona:

AEEC - Assemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya

c. Mallorca, 285.

08037 Barcelona

tel/fax: 93 458 06 86

e-mail: aeec@pangea.org http://www.pangea.org/aeec/

Aquest proper dissabte, l'AEEC tenim una Assembles a Figueres, al local de l'IAEDEN que esta al C/ Sant Vicens, 30. 1èr (dues carrer al costat dret de la Rambla). Telèf.- 972-67.05.31, a partir de les 10,30 del matí. Si algú vol pujar, parlaríem del tema.

Entre tots hauríem de fer un esforç per afrontar conjuntament aquest tema. És la única manera de fer front al poderós lobbyng golfístic.

Ja tenim, entre tots, molt treball fet i molt bo. Aprofitem-ho. Resto a l'espera de les vostres notícies i suggeriments

Damià Vernet

Vice-president del GEPEC Membre del Consell de l'AEEC


[Coordinadora Via Verda] [Camps de golfos]