Proposta alternativa a la construcció d'un camp de golf a can Codina i can Canaletes - Collserola, Cerdanyola del Vallès

Els terrenys de can Codina i can Canaletes són ara mateix propietat de l'empresa Golf de Viladecans SA que els podria destinar a equipaments per a ús social d'àmbit metropolità. Descartada l'opció de fer-hi un camp de golf, la Plataforma contra el camp de Golf entén que és una bona ocasió per desenvolupar-hi un projecte sostenible, atractiu i útil per a tots els ciutadans de Cerdanyola. En aquest sentit creiem que cal actuar en cinc fronts:

  1. Protegir legalment can Codina i can Canaletes;
  2. Si és possible, aconseguir la titularitat pública d'aquest espai;
  3. Elaborar una proposta d'actuació que consolidi la protecció de l'espai combinant-la amb el seu ús social;
  4. Suprimir les infraestructures viàries projectades al Pla general metropolità (PGM) com la "via de Cornisa" o la "ronda Sud";
  5. Elaborar un pla de sensibilització ciutadana per fer conèixer els valors naturals i socials de l'àrea.
El següent document de treball vol ser un punt de partida sobre el qual bastir una proposta alternativa al projecte de camp de golf basat en el diàleg, el consens, la sostenibilitat i l'ús públic d'un espai tant valuós.

Preliminars: el valor de Collserola per a Cerdanyola

Collserola és per a Cerdanyola un actiu tant important com la universitat, les bones comunicacions, el Parc Tecnològic o el futur Sincrotró. Aquest valor s'ha de potenciar i explicar d'una forma seriosa i professional perquè ens en puguem sentir orgullosos. Cal també ordenar-ne l'ús perquè la pressió exercida sobre el medi ambient sigui controlada amb criteris de sostenibilitat. Ben gestionat ha de suposar un rendiment enorme per a Cerdanyola en forma de valors intangibles com la identitat i la convivència harmònica amb el medi ambient. Milions de catalans i catalanes que viuen al voltant de Barcelona voldrien viure tant a prop de la natura i gaudir-ne com nosaltres podem fer. I això no s'aconsegueix privatitzant la natura ni destruint-la amb projectes especulatius. Revaloritzar aquest tresor s'ha de fer des de les institucions públiques com l'Ajuntament.

La proposta és aconseguir dissenyar la porta d'entrada a Collserola, conjugant els diferents elements que ja hi ha amb d'altres de nous en un projecte sostenible i públic. No només es pot fer si no que en tenim el deure. Deixar passar el temps, no tenir aquesta iniciativa, o no fer-ho bé només ens pot portar projectes privats on els seus objectius siguin particulars i perillosos per al futur de una Collserola sostenible i de tots, a més de deixar en mans privades l'ús del territori i l'afectació sobre el medi.

1 Protecció de can Codina i can Canaletes

Cal dotar aquest espai d'una protecció eficient que en garantitzi un futur ecològic a mig i llarg termini. En aquest sentit cal valorar actuacions com:

2 Titularitat de can Codina i can Canaletes

Creiem que els terrenys de can Codina i can Canaletes haurien de passar a titularitat pública. Cal valorar quines possibilitats hi ha per aconseguir aquest objectiu, quin cost té i quines implicacions legals poden tenir. Algunes de les possibilitats apuntades són les següents:

3 Proposta d'ús social sostenible i alternatiu

L'àrea de can Codina i can Canaletes ja té ara mateix una gran quantitat d'elements que equilibrats correctament poden definir una gran porta d'entrada a Collserola per a l'ús social d'aquest espai. La idoneitat de cadascun d'aquests elements, el seu ús, gestió i equilibri amb la resta s'ha d'estudiar en funció del conjunt. Sigui com sigui, a continuació es ressenyen algunes de les propostes que es podrien integrar en aquest espai.

4 Modificar el PGM

Inicar els tràmits necessaris per treure del PGM totes les infraestructures viàries que afecten aquest espai i per extensió la serra de Collserola.

5 Campanyes de sensibilització ciutadana

Seria interesant desenvolupar un pla de sensibilització ciutadana amb l'objectiu de fer conèixer els valors naturals i socials de l'àrea.

Finançament

Un cop definit el projecte i el cost econòmic cal buscar-hi finançament més enllà de la visió simplista de carregar-lo a l'Ajuntament de Cerdanyola. Com que els beneficis transcendeixen l'àmbit local, cal implicar altres institucions com:


Comissió de treball

Proposem la creacció d'una comissió de treball per desenvolupar aquest projecte. Aquesta comissió hauria d'incloure les diferents institucions implicades en aquest projecte i tindria com a objectiu elaborar un projecte definitiu (incloent una proposta de finançament). Per a aquesta finalitat, seria la comissió qui faria els contactes preliminars amb empreses i institucions relatives al projecte. És per tant necessari un compromís de l'equip de govern i que es doti d'un cert reconeixement jurídic propi, un reglament consensuat i un valor vinculant als acords de la comissió que ha de ser molt més que un simple consell consultiu.

Podrien enviar representants a aquesta comissió les entitats cíviques i socials del municipi interessades, i les administracions públiques amb competències en el desenvolupament del projecte.
 

La Plataforma ofereix aquesta proposta d'alternativa a tots els partits i entitats vinculades amb el futur sostenible de can Codina i can Canaletes. Entenem que la tasca de recuperar aquest espai correspon als poder públics. Les entitats que conformen la Plataforma acceptem el deure de seguir vetllant pel futur d'aquests paratges i treballar per una alternativa al camp de golf. Aquest deure ens és delegat dels milers de ciutadans que ens han donat suport mitjançant la signatura del Manifest on es recullen els objectius i les demandes bàsiques que inspiren aquest document.

Plataforma contra el camp de golf de can Codina i can Canaletes

Defensem Collserola - No al camp de golf

Juliol de 2002

Entitats adherides a la plataforma:

Documents adjunts:


[Coordinadora Via Verda] [Camp de golfos]