Campanya per a la protecció dels terrenys agrícoles de can Codina i can Canaletes a Collserola.

Defensem Collserola. No al camp de golf.


Els terrenys de can Codina i can Canaletes, dins del parc de Collserola, tenen un alt interès ecològic i patrimonial pel que estan inclosos dins del Pla d'Espais d'Interes Natural (PEIN). Entenem que la proximitat de la serra de Collserola és un dels valors més importants que Cerdanyola ha de protegir i potenciar.

Actualment s'ha tornat a presentar un projecte per construir-hi un camp de golf absolutament inacceptable per raons ecològiques i socials com les següents:

Per tot això demanem:

Aquesta entitat s'adhereix a aquest manifest i dóna suport a la campanya de protecció de can Codina i can Canaletes

[full de signatures]