Resum de la reunió de Via Verda - Plataforma contra el camp de golf del divendres 05/10/01

D'una forma puntual i amb la participació de unes 20-25 persones (premsa, i Via Verda incloses) va començar la reunió. Donada la benvinguda es va exposar el fet de que havia entrat un nou projecte de camp de golf per a la zona de can Codina i can Canaletes. No hem tingut (encara) accés al projecte i només sabem el que l'alcaldessa Cristina Real ha anat comentant i defensant.

Es va repassar molt breument la història que es pot resumir com segueix (aquí ampliada i documentada):

El nou projecte sembla que rebaixa el volum de construccions, projecta una depuradora per tenir aigua de rec però no aporta canvis significatius respecte al medi ambient. Tot i que en principi és de 9 forats no es descarta una ampliació a 18.

L'Ajuntament està fent campanya a favor del camp de golf defensant el dret dels particulars a fer el que vulguin dins de l'ordenació del PGM, amenaçant amb que s'hi podrien fer coses pitjors. És clar que se n'hi podria fer de molt millors. Sigui com sigui l'Ajuntament està defensant a capa i espasa un projecte privat cosa que li correspondria fer als promotors i no als càrrecs públics.

Absolutament tots els arguments municipals son fàcilment rebatibles, un per un.

Ara com ara podem esperar que qualsevol dia l'Ajuntament presenti el projecte al Ple municipal (on tenen majoria absoluta) per aprovar-lo. Un cop fet això sabrem el termini d'exposició pública i al·legacions. En qualsevol cas no ens sobra el temps. A favor nostre tenim el fet que l'enquesta de la Diputació (favorable als interessos de l'Ajuntament) diu que la majoria dels cerdanyolencs i cerdanyolenques hi estem en contra. A més hi ha memòria històrica de què ja es va poder parar un cop.

La resta de la reunió va ser consensuar la forma d'organitzar-nos. Es van proposar i consensuar els següents objectius:

Es van fer esmenes també al manifest que ens ha de servir de declaració de principis i text per recollir adhesions i signatures. L'esborrany es passarà per aquesta mateixa llista de distribució.

S'acorda que una primera reunió es farà dimarts 09/10/01 a les 19.00 h a l'Ateneu de Cerdanyola per recollir les esmenes a aquest text i propostes de logo i lema. També es prepararà la roda de premsa que queda convocada per al dimecres.

Es convoca una roda de premsa pel dimecres 10/10/01 a les 11.00 h a l'Ateneu per donar el text del manifest als mitjans i comunicar-los la constitució de la Plataforma.

La següent reunió queda convocada el divendres 19/10/01 per acordar una agenda d'activitats. Aquesta reunió està oberta a totes les persones i entitats interessades en el tema. Seran benvingudes totes les idees i propostes que s'aportin.

Queden pendents d'elaborar les següents activitats i tasques:

Gràcies a tots i totes per la paciència. S'accepten correccions, idees, sugerències, i tot tipus de colaboracions. Permeteu-me una concessió als sentiments. Soc optimista, pararem el camp de golf de can Catà i can Codina a Collserola.

Albert Turon

Coordinadora Via Verda-Plataforma contra el golf


[Coordinadora Via Verda] [Camps de golfos]