ACTA DE LA REUNIÓ de la Plataforma Via Verda del dia 28 d'octubre 1999

Lloc: Ateneu de Cerdanyola

Acords:

. l'ACCA, un grup d'estudiants de Ciències Ambientals de l'Autònoma es va incorporar.

. Fco. Xavier J. de l'UES (Unió Excursionista de Sabadell) i Jordi P. de la Secció Natura Club Muntanyenc Taxonera, varen presentar el disseny de l'itinerari i la marxa.

. La Marxa que es realitzarà unitària anirà pel camí dels Monjos; no es va especificar el recorregut.

. Els itineraris s'efectuaran en 5 etapes:

 1a.- Cerdanyola, Can Canaletes (camp de golf), Can Coll (Túnel d'Horta) Via de Cornisa, Sant Cugat, Torrenegra.

 2a.- Sant Cugat, Rubí, Serra Galliners, Camp de golf de Rubí. GR6 del Camí dels Monjos.

 3a.- Rubí, Sabadell, can Gambús, carretera Can Barata, Riu Sec, Pedralba i Can Gambús.

 4a.- Sabadell, Terrassa, Castellarnau, Mas Canals, Can Gambús, Camp de golf de Torrebonica.

 5a.- Terrassa, Castellar del Vallès, camp de golf, urbanització Can Avellaneda i Can Font, Castellar.

. Les 5 etapes es dissenyaran sobre plànols individuals perquè sigui més pràctic a l'hora de convocar, ja que cada etapa abarca més d'1 municipi.

. La Plataforma VIA VERDA tindrà una adreça de correu electrònic i una pàgina web .

. Es convoca per al 25 de novembre a tots els grups; és necessari aportar un resum descriptiu de la situació en què es troba actualment cada indret amenaçat per tal de poder redactar el MANIFEST i discutir l'estratègia vers les administracions competents.

. Es repartiran els fulls d'adhesió a la plataforma.
 [Coordinadora Via Verda de Cerdanyola]   [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola] [Altres actes]