ACTA DE LA REUNIÓ de la Plataforma Via Verda del dia 9 de setembre 1999
 

Lloc: Ateneu de Cerdanyola
 

Antecedents:

A finals de juliol la Coordinadora Via Verda de Cerdanyola va convocar als grups ecologistes que pertanyen als municipis de la Via Verda.

Va haver-hi poca assistència i es va deixar per una nova convocatòria per al mes de setembre. Tot i així es va contreure el compromis de redactar un document que expliqués els objectius de voler constituir una plataforma unitària.

El document de constitució va ser redactat per membres de la Coordinadora Via Verda Cerdanyola i l'Adenc.

A la reunió del 9 de setembre hi van assistir diferents grups ecologistes i persones individualment.

L'objectiu de la convocatòria era constituir una Plataforma Via Verda per a la protecció i ordenació de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola.

L'objectiu de la Plataforma és unificar els esforços de les entitats que treballen localment en els municipis de la Via Verda, per tal de reivindicar la protecció dels espais verds que estan amenaçats per actuacions urbanístiques.

Acords:

La Plataforma constituida per tots els grups assistents va acordar un seguit d'actuacions que van ser recollides amb un pla de treball (Guió de treball 1).
 [Coordinadora Via Verda de Cerdanyola]   [Plataforma Via Verda Sant Llorenç - Collserola] [Altres actes]