El Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès-Sant Cugat

Centre Direccional (essent alcaldessa de Cerdanyola: Cristina Real Masdéu - PSC)

Plànol del projecte de Centre Direccional i ampliació del parc tecnològic del Vallès. Projecte aprovat per l'Ajuntament de Cerdanyola, amb els vots favorables del PSC i CiU (font: revista Riu Sec, suplement especial juny 2001- Butlletí d'informació municipal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès).

Nota de premsa

28.10.2003. Sant Cugat i Cerdanyola es comprometen amb la Via Verda

Els alcaldes dels dos municipis -Lluís Recoder i Antoni Morral- es van comprometre ahir a treballar plegats per preservar i potenciar els valors ambientals i socials dels espais oberts que comparteixen ambdós municipis. Concretament es tracta de gestionar conjuntament els límits entre la Serra de Collserola i la plana del Vallès, conformats per Torre Negra, la Via Verda i Can Codina-Can Canaletes, amb la riera de Sant Cugat com a eix connector.

El compromís es va fer públic en un col.loqi organitzat per la Plataforma Cívica per la Defensa de Torre Negra, en el marc dels actes de commemoració dels 10 anys de campanya. Lluís Recoder va apuntar a la necessitat d'abordar qüestions immediates, com ara la regeneració de la riera, l'arranjament de camins de passejada i carrils bici que connectin els dos municipis, la disminució de l'impacte de les línies d'alta tensió i la recuperació de l'activitat agrícola, tant professional com d'aficionats (horts periurbans).

Per la seva banda, Antoni Morral va anunciar per avui la signatura d'un acord amb la Generalitat per reformular el projecte del Centre Direccional, ampliant considerablement la franja protegida (Via Verda) entre els dos nuclis urbans.

Tots dos alcaldes van incidir en la necessitat de la implicació del Consorci de Collserola, la Diputació i la Generalitat en l'ordenament i la gestió d'aquest espai de frontera, per exemple de cara a l'ampliació del Parc de Collserola i del PEIN de Collserola fins arribar a la B-30. També van coinicidir en la necessitat d'un nou marc de protecció de Collserola i un nou model de gestió d'aquest espai natural.

Finalment, els dos alcaldes van agrair la iniciativa que han tingut la Plataforma Cívica i l'Associació Via Verda en facilitar l'inici del treball conjunt dels dos equips de govern.

Per a més informació contacteu amb: Kristian Herbolzheimer: 93 581 25 09.

L'abans i el després de la Via Verda a Cerdanyola (còmic - 270 kB)

Tríptic (164 KB) - febrer 2003.Ajuntament de Cerdanyola (< juny 2003)

Els que manen continuen treballant sense tenir en compte el poble, de manera que 'se consiga el efecto sin que se note el cuidado'....el temps no passa.

Tràmits en relació amb el projecte aprovat durant la legislatura del PSC a Cerdanyola del Vallès.

El centre direccional i l'ampliació del parc tecnològic del Vallès

(font: revista Riu Sec, suplement especial juny 2001- Butlletí d'informació municipal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès)

Mapa del Centre Direccional

Llegenda
verd clar             Corredor biològic (àmbit d'actuació)
rosa Zona urbanitzable (àmbit d'actuació)
granat Ronda de 4 carrils (xarxa viària)
mostassa Xarxa local (xarxa viària)
verd fosc Corredors naturals
----- Límit terme municipal
Superfície total de l'àmbit: 342 ha

Espai màxim per a habitatges, indústria i oficines: 133 ha

Superfície mínima per a espais verds: 140 ha

Espai destinat a xarxa viària i protecció: 51,8 ha

Espai mínim per a equipaments: 17,8 ha

Destí del sòl

* Públic: 63%

Verd públic 42%

Equipament públic: 5%

Vialitat: 16%

* Privat: 37%

- Tant per cent d'usos de sòl privat

Verd privat: 4%

Equipament privat: 1%

Activitats: 22%

Habitatges: 10%

- Tants per cent de sostre edificable per usos

Activitats: 73%

Petit comerç: 3,5%

Habitatges: 23,5%

* 'Radiografia del futur Centre Direccional' - Article (98 KB) publicat a la revista el Riu Sec (butlletí d'informació municipal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès) del mes de setembre de 2002 (pàg. 9), en què descriu com quedarà plena d'edificacions la Via Verda Sant Llorenç de Munt-Collserola.


* Alternatives i suggeriments al Centre direccional de Cerdanyola Sant-Cugat

Gener del 2001

Coordinadora Via Verda.

Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat.

Iniciativa per Catalunya-Verds.

Esquerra Unida i Alternativa.

Esquerra Republicana de Catalunya

Partit Popular

--

* Al·legacions al Centre direccional de Cerdanyola Sant-Cugat

Juliol 2001

Coordinadora Via Verda

--

* Recurs de reposició contra l'Acord de l'aprovació definitiva de la modificació del Pla general metropolità en l'àmbit el Centre Direccional de Cerdanyola.

Desembre de 2001

Coordinadora Via Verda.

--

* Al·legacions presentades en relació amb l'expedient d'aprovació inicial del Pla parcial en l'àmbit denominat del Centre Direccional Cerdanyola.

Gener de 2002

Coordinadora Via VerdaPlens de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ResumsPublicacions al DOGC del Pla urbanístic del centre direccional

http://www.gencat.net/diari/


Articles


Comunicats de premsa


Dipòsit per abastar d'aigua el centre direccional

El nou dipòsit d'aigua previst a Cerdanyola no s'ubicarà a Collserola! - desembre 2003

Al·legacions presentades a l'Ajuntament de Cerdanyola sobre el dipòsit per abastament d 'aigua al centre direccional, el 13 d'agost 2001, per la Coordinadora Via Verda. Aquest dipòsit se situa dins la serra de Collserola - agost 2001


Accions parlamentàries

* Parlament de Catalunya

* Parlament europeu

*Normativa europea presumiblement vulnerada en el projecte urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

Directiva 97/11/CE, del Consell.

Directiva 92/43/CEE, del Consell.

Rafael Bellido Cárdenas - advocat.

Gat masquer i marieta parlant de la Via Verda.[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional]